Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Torv – avveckling av verksamhet

Skellefteå Kraft innehar idag tre tillstånd för torvverksamhet. Två av täkterna ligger inom Skellefteå kommun och en på gränsen mellan Storuman och Vilhelmina kommun.

Planer för avveckling av torvverksamheten har upprättats och torvtäkterna kommer att efterbehandlas allt eftersom efterbehandlingsplaner blir färdigställda för varje täkt och godkänns av beslutande myndighet.

När torven inte längre används som bränsle, kommer Skellefteå Kraft att enligt villkor från Länsstyrelsen i lämnade miljötillstånd/koncessioner att efterbehandla sina torvtäkter. Skellefteå Kraft blir i och med det först i Sverige med att efterbehandla torvtäkter, som inte fullt ut nyttjat hela torvlagret på en tillståndsgiven täkt. Rekommenderad metod för efterbehandling av torvtäkter är idag våtmark.

Torvbruket är den näringsgren av jord- och skogsbruk som står för den största arealen efterbehandlad torvmark. Syftet med efterbehandling är att återskapa liknande markförhållanden, som rådde innan Skellefteå Kraft tog marken i anspråk för att bedriva torvverksamhet. Positiva klimateffekter förväntas i form av minskat läckage av växthusgaser då efterbehandlingen är färdigställd. Vid framtagande av efterbehandlingsplaner, för samtliga täkter, eftersträvas främjande av den biologiska mångfalden.

Typ av tillstånd: Täkttillstånd 2019 till 2044

Efterbehandlingsförfarande: Samråd, Övergripande efterbehandlingsplan, Slutgiltig efterbehandlingsplan, Tillstånd för vattenverksamhet.

Aktuellt: Genomförda samråd för övergripande efterbehandlingsplan, inlämnad övergripande efterbehandlingsplan, kompletteringsbegäran från länsstyrelsen.

Typ av tillstånd: Bearbetningskoncession 2008 till 2033

Efterbehandlingsförfarande: Samråd, Efterbehandlingsplan, Tillstånd för vattenverksamhet.

Aktuellt: Utredning för annan verksamhet

Typ av tillstånd: Bearbetningskoncession 2007 till 2026.

Efterbehandlingsförfarande: Samråd, Efterbehandlingsplan, Tillstånd för vattenverksamhet.

Aktuellt: Efterbehandlingsplan godkänd, ansökan om vattenverksamhet inlämnad 2023-03, muntlig redogörelse 1 miljödomstol genomförd 2023-10.