Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

För Elnäts entreprenörer

Vi välkomnar nya och befintliga Nät-entreprenörer till Skellefteå Krafts entreprenörssida. Här kan du läsa mer om vilka krav vi ställer på våra entreprenörer och vad vi frågar efter.

Rutin för sortering och hantering av avfall .pdf (2016-08-30)
Kap 4.2.3 Miljödokument

Personlig skyddsutrustning.pdf (2020-06-30)
Företagsövergripande rutin som anger allmänna krav på användning av personlig skyddsutrustning inom Skellefteå Kraft

Riskkartläggning elnät.pdf (2023-11-17)
Rutiner och kvalitet arbeten 2011-11-15