Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

I fokus

Vi är en av Sveriges största kraftproducenter. Tack vare vår position har vi ett stort ansvar. Den kraft vi skapar måste tillgodose dagens behov av energi – utan att äventyra framtidens resurser. Därför driver vi aktivt på utvecklingen av förnybar energi och har det i fokus.
Skellefteå Kraft har visionen att vara bästa energibolaget för Sverige. Vi vill driva vår bransch framåt genom att ta en marknadsledande position även inom FUI, forskning, utveckling och innovation.
 
Här finner du aktuella områden Skellefteå Kraft har i fokus just nu. Alla utvecklingsprojekt vi arbetar med tar avstamp i hållbarhet och cirkularitet. Allt för att minska klimatavtrycket och påverkan på jordens resurser. 

Varför behöver Sverige mer vattenkraft?

Vattenkraften spelar en avgörande roll för en fortsatt trygg elförsörjning och Sveriges elektrifiering. Den är förnybar, reglerbar och en central del av dagens stabila elproduktion.
Vi ser stor potential i vattenkraften och vill höja effektiviteten i befintliga vattenkraftverk för att nyttja vattenkraftens unika förmågor bättre.

Stor industrisatsning: Skellefteå Kraft utreder möjligheten till vätgas- och elektrobränsleproduktion i Skellefteå

Klimatneutrala utsläpp blir klimatpositiva

Koldioxidavskiljning i Hedensbyn

Våra vätgasprojekt

– ännu ett sätt för Skellefteå Kraft att bidra till omställningen

Det gör vi

Vår verksamhet

Arbetar tillsammans för en

Hållbar omställning av Rönnskär