Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Hållbar energi­för­sörj­ning

Hållbarhet för oss

Hållbarhet för oss handlar om att på bästa sätt bidra till en positiv samhällsutveckling, med fokus på hållbar energiförsörjning, elektrifiering och mobilitet. Lokalt, regionalt och för hela Sverige. Med helhetsperspektiv, innovativa samarbeten och ansvarstagande genom hela värdekedjan, gör vi skillnad på vägen mot våra gemensamma hållbarhetsmål.

 

Hållbar samhälls­utveckling

Hållbart nyttjande av natur­resurser

Håll­bart före­tag­ande

Vår roll och vårt värdeskapande

Koncernchefen har ordet

Året i korthet 2023

 

Om Skell­efteå Kraft

88 %

för­nybar energi­produktion

Skillnaden mellan fossilfritt och förnybart

Vår visselblåsar­tjänst

 

Whistle­blower system

Hållbarhets-­

rapport 2023