Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Året i korthet 2022

 

Första ladd­platsen för tunga for­don

I november öppnade vi norra Sveriges första publika snabbladdare för tunga transporter, i Skelleftehamn.

Spill­värme från Boliden blir fjärr­värme

Ökad effekt i Rengård

Vattenkraftstationen Rengård totalrenoveras och byggs ut för ökad effekt, från 35 till 70 MW. I april togs aggregat G1 i drift, med ny turbin och ny generator ger det 9 MW mer än tidigare.

Miljö­anpassad betong sparar kol­dioxid

Vid utbyggnaden av Rengårds vattenkraftstation har entreprenören NCC använt en ny sorts betong, med 40 procent lägre klimatavtryck än traditionell betong.

Högt med­arbetar­engage­mang

I årets medarbetarundersökning landade MMI på 71, ett bra resultat och en tydlig förbättring jämfört med 67 2021.

Nästa steg för den biologiska mångfalden

Skellefteå Kraft fortsätter utveckla arbetet med att skydda och främja biologisk mångfald. Under 2022 har företaget anställt en egen ekolog.

Kompetenscentret ACE

Kommunen har tagit beslut om investering i kompetenscentret Arctic Center of Energy (ACE), med Skellefteå Kraft som en av initiativtagarna. Byggstart är 2023 och huset, som ska byggas med stark miljöprofil, planeras stå färdigt år 2025.

Väl godkänd kundservice i besvärlig tid

Trots ett år med dramatiskt prisläge på el och många oroliga kunder, har vår kundservice lyckats ge god service. Skellefteå Kraft får i jämförelse med branschen som helhet väl godkänt i Svenskt kvalitetsindex.

89 %

för­nybar energi­produktion

Vd och ord­­­­förande har ordet

Års­redo­vis­ning 2022