Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Hållbar styrning

Hållbarhet för Skellefteå Kraft betyder att driva och utveckla vår verksamhet långsiktigt och ansvarsfullt, samtidigt som vi går i täten för morgondagens energiförsörjning.
Hur vi påverkar människor, miljö och samhällsekonomi är därför en integrerad del av såväl strategisk verksamhetsstyrning som dagliga beslut. På de här sidorna beskriver vi hur vi prioriterar, strukturerar, styr och redovisar för en hållbar utveckling.

Mål och utfall

Styrning och arbets­sätt

Ansvars­fulla inköp

Risker och risk­hantering

Redovisning enligt GRI SRS

Koncernchefen har ordet