Samarbeten och partnerskap leder oss mot målet

Skellefteå Kraft har visionen att vara bästa energibolaget för Sverige. Vi vill driva vår bransch framåt genom att ta en marknadsledande position även inom FUI, forskning, utveckling och innovation.

Skellefteå är en stad som genom tiderna präglats av innovationskraft och idéer som omsatts till praktisk nytta och fört utvecklingen framåt. Som en motor i regionen bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.

Aktuella samarbeten inom forskning och utveckling

Utvecklingsprojekt för tester av elflyg

Skellefteå Kraft har tillsammans med Skellefteå Airport, Northvolt och EIT InnoEnergy siktet inställt på att etablera ett testcenter för kommersiellt elflyg i Skellefteå.

Initialt byggs nu en infrastruktur på Skellefteå Airport som gör det möjligt att ta emot eldrivet flyg. Ett av målen är att Skellefteå Airport ska stå redo för att börja kunna ta emot elflyg under 2021.

När alla dessa delar i infrastrukturen finns på plats kommer det att kunna genomföras pilotprojekt med elflyg på Skellefteå Airport. Till en början handlar det om testverksamhet där det ska gå att testa start, landning och laddning i en realistisk miljö. Det kan till exempel handla om batteri- och vätgasdrivna flygplan eller vertikalstartande elfordon för persontransport.

Både Skellefteå Kraft och Skellefteå Airport är också med som partners bland Kvarkenregionens aktörer i projektet FAIR. Projektet ska ta fram en metodik som beskriver hur en kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen kan genomföras på ett snabbt och effektivt sätt.

Målsättningen med det projektet är att skapa synergier med andra elflygsprojekt för att tillsammans öka kunskapen om elflygets möjligheter, men också att snabba på implementeringen av regionala elflyg och initiera gränsöverskridande innovationsprocesser i relation till detta.

Projektet och att den breda aktörsgruppen skapar bra förutsättningar för kommersiellt elflyg mellan Sverige och Finland.

Samarbeten som påskyndar utvecklingen av eldrivna fordon

Skellefteå Kraft ingår en allians för eldrivna transporter tillsammans med racingteamet PWR racing som tagit fram en eldriven tävlingsbil.

Dessutom har vi ett samarbete med Skandinaviens längsta racingbana, Drive Center Arena, i Fällfors. Vår gemensamma målsättning är att kunna genomföra racingtävlingar med bilar drivna på el, vilket ställer höga krav på mycket snabb laddning.

Snabbladdare på arenan som kan möta behoven för event, fordonslanseringar och tester. Drive Center Arena blir nu den första banan i Sverige som är anpassad för elbilsracing.

Skellefteå Kraft kommer, i samarbete med berörda kommuner, att etablera 25 laddstolpar för elfordon på olika platser i Norr- och Västerbotten. Genom satsningen bidrar vi aktivt till att skapa förutsättningar för en ökad elfordonsanvändning och därmed till Sveriges omställning till fossiloberoende transporter.

Läs mer om vår satsning på laddstolpar

Testsite för vindkraft i kallt klimat

Skellefteå Kraft ser över möjligheterna för att etablera ett testcenter på Uljabuouda i Arjeplogs kommun dit den globala vindindustrin kan komma och testa turbiner och andra komponenter under kalla och isiga förhållanden.

I april 2020 fick Skellefteå Kraft tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Norrbotten att utveckla ett unikt testcenter för vindkraft i kallt klimat. Tillståndet innebär att det får byggas upp till 330 meter höga vindkraftverk inom projektområdet. Det kan jämföras med de 125 meter höga vindkraftverk som står på området idag. Arbetet görs i samarbete med RISE, Vattenfall, Chalmers, berörda kommuner och branschorganisationer.

Läs mer om Uljabuouda

Pågående innovationsprojekt

Ett hus självförsörjande på solenergi, även i mörker

Zero Sun är realtidsexperimentet som bevisar att solkraft – i kombination med rätt teknik – är en av nycklarna till framtidens hållbara energiförsörjning.

För kan man göra det här uppe i mörka norden, så kan man göra det var som helst.

Det unika energisystemet ska göra vårt frånkopplade hus självförsörjande på solenergi. Även i mörker.

Intill Vitberget i Skellefteå är det ingen vanlig villa som vuxit upp. Även om det kan se så ut till ytan. Ovanpå, inuti och under den komfortabla och modernt inredda villan finns nämligen ett unikt energisystem.

Ett energisystem där solceller, batteri, elektrolys, bergvärme, vätgas och bränslecellsdrift samspelar för att villan ska klara energiförsörjningen på egen hand i det tuffa nordiska klimatet med långa mörka vintrar och korta ljusa somrar.

Tack vare denna helhetslösning kan villan lagra solenergi under de ljusa årstiderna, för att sedan använda överskottet under de mörka. Något som tidigare varit mer eller mindre omöjligt.

Med Zero Sun vill vi och våra samarbetspartners utforska möjligheterna med solenergin och göra tekniken bakom ännu mer effektiv, pålitlig och tillgänglig.

Med de erfarenheter vi får här kan vi sedan bidra till att lysa upp tillvaron för människor, företag och organisationer – även långt utanför våra egna nordiska, soltörstande, breddgrader.

Följ realtidsexperiment på zerosun.se

Tillsammans med ABB skapas ett hållbart energisystem i en hållbar stad

Sara Kulturhus som byggs i Skellefteå kommer inte bara bli en framstående byggnad sett till arkitektur och teknik. Det är också en referensanläggning där vi utvecklar en förnybar energilösning för framtiden.

Med sina 20 våningar väntas Sara Kulturhus bli en av världens högsta träbyggnader och norra Sveriges nya landmärke. Men minst lika spännande är målsättningen att skapa ett miljövänligt och energieffektivt hus.

Med hjälp av framtidens energiteknik arbetar vi med att säkra en låg energiförbrukning och effektiv energianvändning. Det gör vi genom att integrera och optimera kulturhusets energianvändning mot stadens centrala energitillgång.

Skellefteå Kraft har tillsammans med ABB utvecklat ett energikoncept för att optimera energianvändningen i fastigheter. Konkret innebär det att vi investerar i fastighetens väsentliga energikomponenter, som exempelvis solpaneler, batterier och värmepump.

Komponenterna styrs och kontrolleras av ett övergripande styrsystem, som optimerar fastighetens egen energianvändning samtidigt som det säkerställer att den mest kostnadseffektiva och miljövänliga energin används.

Systemintegration av energiteknik inom fastigheter och dess förhållande till kringliggande system som elnät, vatten och fjärrvärmenät är ett viktigt utvecklingsområde i omställningen.

Skellefteås nya kulturhus, som beräknas stå klart till 2021, blir första byggnaden som får det nya energisystemet installerat.

Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet

Vi medverkar i arbetet med att skapa smarta och hållbara hemmiljöer, stimulera innovationer, sänka kostnader och minska miljöpåverkan. Vi arbetar bland annat med att utveckla en gemensam plattform för digitala tjänster för smarta hem inom komfort, säkerhet och energi.

Unik arbetsplattform för underhåll av blad till vindkraftverk

Idag utförs service- och underhållsarbeten av vindkraftsblad med hjälp av öppna plattformar, sky-lift eller via rep. Nu har Lindskog Innovation utvecklat en unik serviceplattform i form av ett litet hus i kompositmaterial som hissas upp till vindkraftbladen och möjliggör service och underhållsarbeten vid nästan alla typer av väder- och vindförhållanden året om. Det innebär, förutom kortare stopptider för vindkraftverken, också att arbetena kan utföras med bättre kvalitet och att arbetsmiljön för teknikerna förbättras.

Skellefteå Kraft ser mycket positivt på idén och kommer, förutom att vi delfinansierar projektet, också att delta aktivt i utvecklingsarbetet av serviceplattformen. Planen är att en prototyp testas på Skellefteå Krafts vindkraftverk före årsskiftet.

Innovationsprogrammet Accelerate Skellefteå

Tillsammans med EIT InnoEnergy satsar Skellefteå Kraft på vidareutveckla ekosystemet inom förnybar energi i Skellefteå genom innovationsprogrammet Accelerate Skellefteå.

Accelerate Skellefteå innebär att Sveriges och Europas bästa företag och innovatörer inom hållbara energilösningar får möjlighet att nå kommersiell framgång via Skellefteå.

Genom Europaomfattande partnerskap bland ledande företag, forskningslaboratorier och forskningsföretag är målet är att dessa ska hitta lösningar på en särskild global utmaning. Som kan vara alltifrån klimatförändringar och hållbar energi till hälsosam livsstil och livsmedel. Detta tillför marknaden nya idéer och lösningar, förvandlar studenter till entreprenörer och leder framför allt till innovation.

Utvecklande delägarskap

Tillbehörsprodukter för elbilsmarknaden med Charge Amps

Drivet av klimatförändringarna är Sverige på väg att ställa om från fossila till förnybara energikällor. En av de tydligaste trenderna som följer med omställningen är elektrifieringen av transportsektorn.

Skellefteå Kraft har gått in som delägare i Charge Amps AB, ett svenskt greentech-företag som levererar och utvecklar innovativa tillbehörsprodukter för elbilar. Bolaget har ett modernt produktutbud av laddkablar och laddboxar som förenklar laddningen för bilägarna.

Strategiskt samarbete med Northvolt

Den globala klimatfrågan driver på samhällets övergång till förnybar, väderberoende energiproduktion och elektrifieringen av transportsektorn. I och med det blir också behovet av att kunna lagra energi allt större.

I slutet av 2017 blev det klart att Northvolt placerar sin nya fabrik för litium-jonbatterier i Skellefteå. Fabriken blir troligen Europas största, vilket innebär uppemot 2 500 arbetstillfällen och en betydande lokal och regional utveckling inom flera områden.

Skellefteå Kraft har varit drivande i arbetet för att möjliggöra etableringen av batterifabriken i Skellefteå. Stadens förutsättningar och tillgång till förnybar och kostnadseffektiv energi var viktiga delar i beslutet. Skellefteå Kraft och Northvolt har även ingått ett strategiskt samarbete som bland annat innebär utveckling av energilager för vindkraft.

I juni 2019 blev det klart att Northvolt säkrat finansieringen  för att kunna börja bygga fabriken Northvolt Ett. Målet är att Northvolts fabrik ska stå klar 2023.

Läs mer om projektet på: northvolt.com/

Ny teknik för digital övervakning av elnät tillsammans med Exeri AB

Skellefteå Kraft har gått in som delägare i bolaget Exeri AB, ett företag som utvecklar system för övervakning av elnätet.

När det uppstår avbrott i elnätet kan det ta många timmar att hitta felet. Tack vare ett unikt system med sensorer kan fel i elnätet upptäckas och positioneras snabbt och tiden för felsökning halveras. Med hjälp av den nya tekniken kan åtgärder sättas in snabbare vilket bidrar till ökad leveranstrygghet och kvalité i elnätet.

Satsningen på övervakning av elnät är unik och ett steg i vår målsättning att effektivisera med digital teknik.

Nodepole - ett samarbete för nya industrimöjligheter i norra Sverige

Skellefteå Kraft och Vattenfall gör en gemensam satsning för att få elintensiv industri från hela världen att etablera sig i norra Sverige.

Satsningen är ett svar på den kraftigt ökade efterfrågan av datalagring som nu sker runt om i världen men även framväxten av nya elintensiva industrier som t ex batteritillverkning. För många av de nya industrierna är kraven på låg klimatpåverkan en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för var man väljer att lokalisera sin produktion. Här ligger Sverige, och tydligast den norra landsändan, bra till i konkurrensen med andra länder.

Läs mer på nodepole.com

Innovationsbolaget Skellefteå Science City

Skellefteå Kraft är delägare i Skellefteå Science City, som arbetar för att stärka lokal utveckling och tillväxt. Verksamhetens främsta uppgift är att inspirera och främja värdeskapande samarbeten mellan olika aktörer.

 

 

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP