Samarbeten och partnerskap leder oss mot målet

Skellefteå Kraft har visionen att vara Sveriges bästa energibolag. Vi vill driva vår bransch framåt genom att ta en marknadsledande position även inom FUI, forskning, utveckling och innovation.

Vårt fokus på forskning, utveckling och innovation stärker vår kärnaffär och bidrar till utvecklingen av framtida affärer.

Skellefteå är en stad som genom tiderna präglats av innovationskraft och idéer som omsatts till praktisk nytta och fört utvecklingen framåt. Som en motor i regionen bidrar vårt FUI-arbete till en hållbar samhällsutveckling.

Aktuella samarbeten och partnerskap

Unik arbetsplattform för underhåll av blad till vindkraftverk

Idag utförs service- och underhållsarbeten av vindkraftsblad med hjälp av öppna plattformar, sky-lift eller via rep. Nu har Lindskog Innovation utvecklat en unik serviceplattform i form av ett litet hus i kompositmaterial som hissas upp till vindkraftbladen och möjliggör service och underhållsarbeten vid nästan alla typer av väder- och vindförhållanden året om. Det innebär, förutom kortare stopptider för vindkraftverken, också att arbetena kan utföras med bättre kvalitet och att arbetsmiljön för teknikerna förbättras.

Skellefteå Kraft ser mycket positivt på idén och kommer, förutom att vi delfinansierar projektet, också att delta aktivt i utvecklingsarbetet av serviceplattformen. Planen är att en prototyp testas på Skellefteå Krafts vindkraftverk före årsskiftet.

Partnerskap med Drive Center Arena för laddning av eldrivna bilar

Sedan i höstas ingår Skellefteå Kraft i en allians för eldrivna transportlösningar tillsammans med racingteamet PWR racing som tagit fram en eldriven tävlingsbil. Nu tas nästa steg tillsammans med Skandinaviens längsta racingbana Drive Center Arena i Fällfors utanför Skellefteå. Målet är att kunna genomföra racingtävlingar med bilar drivna på el, vilket ställer höga krav på mycket snabb laddning. Nu etableras två snabbladdare på arenan som till att börja med kan möta behoven för event, fordonslanseringar och tester.

Drive Center Arena blir nu den första banan i Sverige som är anpassad för elbilsracing.

Läs mer i pressrummet

Ny teknik för digital övervakning av elnät tillsammans med Exeri AB

Skellefteå Kraft har gått in som delägare i bolaget Exeri AB, ett företag som utvecklar system för övervakning av elnätet.

När det uppstår avbrott i elnätet kan det ta många timmar att hitta felet. Tack vare ett unikt system med sensorer kan fel i elnätet upptäckas och positioneras snabbt och tiden för felsökning halveras. Med hjälp av den nya tekniken kan åtgärder sättas in snabbare vilket bidrar till ökad leveranstrygghet och kvalité i elnätet.

Satsningen på övervakning av elnät är unik och ett steg i vår målsättning att effektivisera med digital teknik.

Etablering av datacenteranläggning

Skellefteå Kraft ska bygga en av datacenterpark i Brutorp. Satsningen sker genom ett partnerskap med tyska NDC Datacenters GmbH. Arbetet med anläggningen inleds under 2019 och blir när den är fullt utbyggd en av Sveriges största datacenterparker.

Mer om datacenteranläggningen

Samarbete med ABB och Skellefteå kommun för optimerad energianvändning

En omställning till 100% förnybart kräver nya och innovativa lösningar. Skellefteå Kraft har tillsammans med ABB utvecklat ett nytt energikoncept för att optimera energianvändningen i fastigheter. Konkret innebär det att vi investerar i fastighetens väsentliga energikomponenter, som exempelvis solpaneler, batterier och värmepump. Komponenterna styrs och kontrolleras av ett övergripande styrsystem, som optimerar fastighetens egen energianvändning samtidigt som det säkerställer att den mest kostnadseffektiva och miljövänliga energin används. Erbjudandet säljs genom en abonnemangslösning som för fastighetsägaren innebär att kunden betalar för önskat klimat, drift och underhåll, snarare än kilowatt.

Systemintegration av energiteknik inom fastigheter och dess förhållande till kringliggande system som elnät, vatten och fjärrvärmenät är ett viktigt utvecklingsområde i omställningen. Skellefteås nya kulturhus, som beräknas stå klart till 2021, blir första byggnaden som får det nya energisystemet installerat.

Innovativa tillbehörsprodukter för elbilsmarknaden med Charge Amps

Drivet av klimatförändringarna är Sverige på väg att ställa om från fossila till förnybara energikällor. En av de tydligaste trenderna som följer med omställningen är elektrifieringen av transportsektorn.

Skellefteå Kraft har gått in som delägare i Charge Amps AB, ett svenskt greentech-företag som levererar och utvecklar innovativa tillbehörsprodukter för elbilar. Bolaget har ett modernt produktutbud av laddkablar och laddboxar som förenklar laddningen för bilägarna.

Strategiskt samarbete med Northvolt

Den globala klimatfrågan driver på samhällets övergång till förnybar, väderberoende energiproduktion och elektrifieringen av transportsektorn. I och med det blir också behovet av att kunna lagra energi allt större.

I slutet av 2017 blev det klart att Northvolt placerar sin nya fabrik för litium-jonbatterier i Skellefteå. Fabriken blir troligen Europas största, vilket innebär uppemot 2 500 arbetstillfällen och en betydande lokal och regional utveckling inom flera områden.

Skellefteå Kraft har varit drivande i arbetet för att möjliggöra etableringen av batterifabriken i Skellefteå. Stadens förutsättningar och tillgång till förnybar och kostnadseffektiv energi var viktiga delar i beslutet. Skellefteå Kraft och Northvolt har även ingått ett strategiskt samarbete som bland annat innebär utveckling av energilager för vindkraft.

I juni 2019 blev det klart att Northvolt säkrat finansieringen  för att kunna börja bygga fabriken Northvolt Ett. Målet är att Northvolts fabrik ska stå klar 2023.

Läs mer om projektet på: northvoltett.skelleftea.se/

Zero Sun project – ett öppet experiment kring solenergi i nordiskt klimat

Huset är byggt i samarbete med Deromegruppen och dotterbolaget A-hus. Den 140 kvadratmeter stora villan är ett hus ur A-hus sortiment med en standardkonstruktion utan någon specialanpassning annat än att fönstren har lite bättre energivärde. Från utsidan är huset en till synes helt vanlig familjevilla med öppen planlösning, men till skillnad från ett vanligt hus genererar villan all energi på egen hand. Detta tack vare ett unikt energisystem där solceller, batteri, elektrolys, bergvärme, vätgas och bränslecellsdrift samspelar för att villan ska klara energiförsörjningen för egen maskin i det tuffa nordiska klimatet med långa mörka vintrar och korta, ljusa somrar.

Solen är en av nycklarna i omställningen till en helt förnybar energiproduktion i Sverige. Men här behövs andra typer av system än på platser där solen skiner över hela året. Komponenterna måste vara smarta och samspela för att få ut mesta möjliga av det solljus vi har.

Zero Sun Project är ett öppet experiment kring allt som rör solenergi i nordiskt klimat och involverar både experter, sakkunniga och allmänheten. Projektet testar outforskade vägar och nya smarta tekniska lösningar för att kunna nyttja förnybar energi på innovativa sätt.

Mer om Zero Sun

Nodepole - ett samarbete för nya industrimöjligheter i norra Sverige

Skellefteå Kraft och Vattenfall gör en gemensam satsning för att få elintensiv industri från hela världen att etablera sig i norra Sverige.

Satsningen är ett svar på den kraftigt ökade efterfrågan av datalagring som nu sker runt om i världen men även framväxten av nya elintensiva industrier som t ex batteritillverkning. För många av de nya industrierna är kraven på låg klimatpåverkan en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för var man väljer att lokalisera sin produktion. Här ligger Sverige, och tydligast den norra landsändan, bra till i konkurrensen med andra länder.

Läs mer på nodepole.com

Innovationsbolaget Skellefteå Science City

Skellefteå Kraft är delägare i Skellefteå Science City, som arbetar för att stärka lokal utveckling och tillväxt. Verksamhetens främsta uppgift är att inspirera och främja värdeskapande samarbeten mellan olika aktörer.

Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet

Vi medverkar i arbetet med att skapa smarta och hållbara hemmiljöer, stimulera innovationer, sänka kostnader och minska miljöpåverkan. Vi arbetar bland annat med att utveckla en gemensam plattform för digitala tjänster för smarta hem inom komfort, säkerhet och energi.

Laddinfrastruktur

Skellefteå Kraft kommer, i samarbete med berörda kommuner, att etablera 25 laddstolpar för elfordon på olika platser i Norr- och Västerbotten. Genom satsningen bidrar vi aktivt till att skapa förutsättningar för en ökad elfordonsanvändning och därmed till Sveriges omställning till fossiloberoende transporter.

Läs mer om vår satsning på laddstolpar

 

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP