Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Samarbeten och partnerskap leder oss mot målet

Skellefteå Kraft har visionen att vara bästa energibolaget för Sverige. Vi vill driva vår bransch framåt genom att ta en marknadsledande position även inom FUI, forskning, utveckling och innovation.

Skellefteå är en stad som genom tiderna präglats av innovationskraft och idéer som omsatts till praktisk nytta och fört utvecklingen framåt. Som en motor i regionen bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.

Aktuella samarbeten inom forskning och utveckling

Skellefteå Kraft, Luleå tekniska universitet, Northvolt, Rise och Skellefteå kommun gör nu en gemensam satsning och upprättar utbildnings- och forskningscentret Arctic Center of Energy (ACE) på Campus Skellefteå.

Visionen är att satsningen, via Campus Skellefteå, ska utgöra ett världsledande centrum för integrering av utbildning och forskning kring samhällets energiomställning. Under de tre kommande åren beräknar parterna att man gemensamt kommer satsa 30 miljoner kronor på det internationella kompetenscentret.

Här kommer kompetensförsörjningen för den moderna industrin och energin att utvecklas. Det sker bland annat genom avancerade labb- och utbildningsmiljöer och en utbildningsstruktur från grundläggande vuxenutbildningar upp till master- och doktorandnivå.

-Samhällets elektrifiering och omställningen till ett förnybart energisystem är något som genomsyrar allt vi gör på Skellefteå Kraft. Att delta i den här satsningen innebär att vi, såväl som bolag som stad, i ännu större utsträckning kan bidra till samhällets gröna förändring, men också att vi får tillgång till ännu mer kompetens för att driva detta viktiga arbete vidare, säger Joachim Nordin, vd och koncernchef på Skellefteå Kraft.

Skellefteå Kraft Fibernät har i ett samarbete med Skellefteå kommun drivit flera olika pilotprojekt med den gemensamma nämnaren IoT– Internet of Things.

Internet of Things, IoT, eller Sakernas internet som det heter på svenska, handlar om olika enheter och saker som är uppkopplade, i det här fallet mot ett speciellt trådlöst nät. På så sätt kan vi samla in data och information som gör att vi kan effektivisera vårt arbete genom att till exempel genomföra underhåll när vi får veta att det behövs. Då slipper vi göra resor och ronder i onödan.

Ett av projekten har varit att kunna mäta badtemperaturen vid några av Skellefteå Kommuns badplatser med hjälp av smarta sensorer.

Läs mer om vårt IoT-arbete 

Skellefteå Kraft har tillsammans med Skellefteå Airport, Northvolt och EIT InnoEnergy siktet inställt på att etablera ett testcenter för kommersiellt elflyg i Skellefteå.

Initialt byggs nu en infrastruktur på Skellefteå Airport som gör det möjligt att ta emot eldrivet flyg. Ett av målen är att Skellefteå Airport ska stå redo för att börja kunna ta emot elflyg under 2021.

När alla dessa delar i infrastrukturen finns på plats kommer det att kunna genomföras pilotprojekt med elflyg på Skellefteå Airport. Till en början handlar det om testverksamhet där det ska gå att testa start, landning och laddning i en realistisk miljö. Det kan till exempel handla om batteri- och vätgasdrivna flygplan eller vertikalstartande elfordon för persontransport.

Både Skellefteå Kraft och Skellefteå Airport är också med som partners bland Kvarkenregionens aktörer i projektet FAIR. Projektet ska ta fram en metodik som beskriver hur en kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen kan genomföras på ett snabbt och effektivt sätt.

Målsättningen med det projektet är att skapa synergier med andra elflygsprojekt för att tillsammans öka kunskapen om elflygets möjligheter, men också att snabba på implementeringen av regionala elflyg och initiera gränsöverskridande innovationsprocesser i relation till detta.

Projektet och att den breda aktörsgruppen skapar bra förutsättningar för kommersiellt elflyg mellan Sverige och Finland.

Skellefteå Kraft ingår en allians för eldrivna transporter tillsammans med racingteamet PWR racing som tagit fram en eldriven tävlingsbil.

Dessutom har vi ett samarbete med Skandinaviens längsta racingbana, Drive Center Arena, i Fällfors. Vår gemensamma målsättning är att kunna genomföra racingtävlingar med bilar drivna på el, vilket ställer höga krav på mycket snabb laddning.

Snabbladdare på arenan som kan möta behoven för event, fordonslanseringar och tester. Drive Center Arena blir nu den första banan i Sverige som är anpassad för elbilsracing.

Skellefteå Kraft kommer, i samarbete med berörda kommuner, att etablera 25 laddstolpar för elfordon på olika platser i Norr- och Västerbotten. Genom satsningen bidrar vi aktivt till att skapa förutsättningar för en ökad elfordonsanvändning och därmed till Sveriges omställning till fossiloberoende transporter.

Läs mer om vår satsning på laddstolpar

Regeringen har inrättat Elektrifieringskommissionen för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet.

Parallellt med kommissionens arbete har landets regioner arbetat med egna elektrifieringslöften, som ska verka för en snabbare omställning.

Skellefteå Kraft deltar i två olika regionala projekt, så kallade elektrifieringspiloter, i Västerbotten.

Det ena är samverkansprojektet Elregion Norrland, som är ett partnerskap mellan Skellefteå Kraft, Scania, Northvolt, Wibax och Boliden.

Elregion Norrland har för avsikt att stödja elektrifieringen av tunga transporter i, kring, till och från Skellefteå.

Målet är att en betydande del av transporterna, varav 50 procent av transporterna på väg 372 mellan Boliden och Rönnskär, är elektrifierade innan 2025.

Skellefteå Kraft har för avsikt att ansvara för den laddningsinfrastruktur som krävs för denna satsning.

Det andra samverkansprojektet är Lokal vätgasproduktion, som är ett partnerskap mellan Skellefteå Kraft, Storumans kommun, inlandsbanan, Inlandets Teknikpark, Umeå Universitet, SPGA, Region Västerbotten och länsstyrelsen.

Detta projekt har för avsikt att genomföra en förstudie avseende vätgas för produktion, lagring och användning av transport- respektive industrisektorn.

Läs mer om elektrifiering av tunga transporter

Pågående innovationsprojekt

Det brittiska företaget ZeroAvia har utvecklat en teknik för att konvertera befintliga flygplan till eldrivna. Tekniken testas i Storbritannien men om elektrifieringen ska bli möjlig måste testerna utvidgas och genomföras storskaligt.

Skellefteå Kraft, Skellefteå Airport och Braathens Regional Airlines ska arbeta tillsammans med ZeroAvia för att utveckla förutsättningar för elektrifierade och kommersiella rutter med vätgasdrivna flyg.

Braathens ska tillhandahålla flygplan för testflygningar och undersöka potentialen för att driva kommersiella flygrutter med vätgas. Skellefteå Airport  ska tillsammans med övriga parter undersöka vilken infrastruktur som krävs för att möjliggöra vätgasdrivna flygningar.

Skellefteå Krafts del i samarbetet handlar om att analysera potentialen för vätgasproduktion och ta fram planer för produktion och leverans till de vätgasdrivna flygtransporterna.

Genom att se över förutsättningarna tillsammans med de övriga aktörerna kommer vi snabbare att öka förståelsen och vår beredskap för att stödja framtida vätgasdrivna flyg.

Vätgasdrivna flyg innebär lägre driftskostnader och utsläppsfria flygningar för flygbolagen samt minskade luft- och bullerföroreningar runt flygplatsplatser.

Skellefteå Kraft har ett pågående samarbete med Vidde Snow Mobility som ska bygga framtidens snöskotrar. Under mars 2023 testades den första prototypen av en helt ny typ av snöskoter. Skotern drivs av el och kommer ha längre livslängd än nuvarande fossildrivna skotrar. Snöskotern kommer vara både tyst och helt avgasfri.

För att lyckas med visionen att erbjuda hållbara eldrivna snöskotrar behöver Vidde ett nätverk av samarbetspartners som delar deras framtidsbild. Med Skellefteå Krafts ambition att driva omställningen av transportsektorn med 100 % förnybar kraft passar vi bra in.

Vi ser det här samarbetet som ett kvitto på att omställningen måste ske i partnerskap. Samarbetet med Vidde är ytterligare ett sätt för Skellefteå Kraft att driva omställningen genom elektrifierade transporter och fordon. Det innebär också att vi jobbar tillsammans för att kartlägga hur omställning ska fungera för användaren och att nyttja kompetensen hos Skellefteå Kraft för att hitta framtida lösningar.

Zero Sun är realtidsexperimentet som bevisar att solkraft – i kombination med rätt teknik – är en av nycklarna till framtidens hållbara energiförsörjning.

För kan man göra det här uppe i mörka norden, så kan man göra det var som helst.

Det unika energisystemet ska göra vårt frånkopplade hus självförsörjande på solenergi. Även i mörker.

Intill Vitberget i Skellefteå är det ingen vanlig villa som vuxit upp. Även om det kan se så ut till ytan. Ovanpå, inuti och under den komfortabla och modernt inredda villan finns nämligen ett unikt energisystem.

Ett energisystem där solceller, batteri, elektrolys, bergvärme, vätgas och bränslecellsdrift samspelar för att villan ska klara energiförsörjningen på egen hand i det tuffa nordiska klimatet med långa mörka vintrar och korta ljusa somrar.

Tack vare denna helhetslösning kan villan lagra solenergi under de ljusa årstiderna, för att sedan använda överskottet under de mörka. Något som tidigare varit mer eller mindre omöjligt.

Med Zero Sun vill vi och våra samarbetspartners utforska möjligheterna med solenergin och göra tekniken bakom ännu mer effektiv, pålitlig och tillgänglig.

Med de erfarenheter vi får här kan vi sedan bidra till att lysa upp tillvaron för människor, företag och organisationer – även långt utanför våra egna nordiska, soltörstande, breddgrader.

Följ realtidsexperiment här

Sara Kulturhus som byggs i Skellefteå kommer inte bara bli en framstående byggnad sett till arkitektur och teknik. Det är också en referensanläggning där vi utvecklar en förnybar energilösning för framtiden.

Tillsammans med ABB har vi utvecklat ett energikoncept för att optimera energianvändningen i fastigheter. Konkret innebär det att vi investerar i fastighetens väsentliga energikomponenter, som exempelvis solpaneler, batterier och värmepump.

Läs mer om vårt arbete i Sara kulturhus

Vi medverkar i arbetet med att skapa smarta och hållbara hemmiljöer, stimulera innovationer, sänka kostnader och minska miljöpåverkan. Vi arbetar bland annat med att utveckla en gemensam plattform för digitala tjänster för smarta hem inom komfort, säkerhet och energi.

Idag utförs service- och underhållsarbeten av vindkraftsblad med hjälp av öppna plattformar, sky-lift eller via rep. Nu har Lindskog Innovation utvecklat en unik serviceplattform i form av ett litet hus i kompositmaterial som hissas upp till vindkraftbladen och möjliggör service och underhållsarbeten vid nästan alla typer av väder- och vindförhållanden året om. Det innebär, förutom kortare stopptider för vindkraftverken, också att arbetena kan utföras med bättre kvalitet och att arbetsmiljön för teknikerna förbättras.

Skellefteå Kraft ser mycket positivt på idén och kommer, förutom att vi delfinansierar projektet, också att delta aktivt i utvecklingsarbetet av serviceplattformen. Planen är att en prototyp testas på Skellefteå Krafts vindkraftverk före årsskiftet.

Genom innovationsprogrammet Watt an Idea får nystartade företag stöd från Skellefteå Kraft för att utveckla idéer och innovationer för framtidens energisystem. Målet är att hitta och utveckla banbrytande lösningar för en global marknad.

Bakom initiativet Watt an Idea står Skellefteå Kraft, Skellefteå Science City och EIT InnoEnergy. Förra gången ett liknande program genomfördes kom det in 42 ansökningar från 20 olika länder.

Genom Europaomfattande partnerskap bland ledande företag, forskningslaboratorier och forskningsföretag är målet är att dessa ska hitta lösningar på en särskild global utmaning. Som kan vara alltifrån klimatförändringar och hållbar energi till hälsosam livsstil och livsmedel. Detta tillför marknaden nya idéer och lösningar, förvandlar studenter till entreprenörer och leder framför allt till innovation.

Utvecklande delägarskap

Övergången till förnybar el som huvudsaklig energikälla är avgörande för en hållbar samhällsomställning. Emulate antogs hösten 2021 till innovationsprogrammet Watt an idea, ett program för att hitta nya lösningar i syfte att innovera det befintliga energisystemet. Från och med den 15 juli 2022 gick Skellefteå Kraft in som delägare i Emulate.

Med hjälp av Emulates lösning vill Skellefteå Kraft vidareutveckla ett verktyg för att arbeta med efterfrågeflexibiliteten. Det innebär att ”samla ihop” energi som inte används för stunden, lagra den via ett ”virtuellt batteri” för att vid behov ladda från batteriet i nästa steg. På så sätt används energisystemet mer effektivt och kan sänka kundernas elkostnader med upp till 50 %.

För att underlätta för den växande skaran av elbilister har Skellefteå Kraft och OKQ8 inlett ett samarbete som innebär etablering av 800 laddplatser på fler än 300 stationer runt om i Sverige. Skellefteå Kraft och OKQ8 blir därmed den största svenska aktören med den nya generationens publika snabbladdare.

Läs mer om samarbetet med OKQ8

 

Den globala klimatfrågan driver på samhällets övergång till förnybar, väderberoende energiproduktion och elektrifieringen av transportsektorn.

2017 blev det klart att Northvolt placerar sin nya fabrik för litium-jonbatterier i Skellefteå. Etableringen genererar inte bara arbetstillfällen, parallellt växer det fram ett helt kluster av investeringar kring grön teknik och elektrifiering som tillsammans skapar betydande lokal och regional utveckling.

Skellefteå Kraft har varit drivande i arbetet för att möjliggöra en snabb etablering av batterifabriken genom leveranser av mark, elnät, fjärrvärme, kylvatten, ånga, fiberanslutningar, spillvärmemöjligheter och förnybara elleveranser. Idag är Skellefteå Kraft delägare i bolaget.

Läs mer om batterifabriken.

Besök: northvolt.com

Skellefteå Kraft har gått in som delägare i bolaget Exeri AB, ett företag som utvecklar system för övervakning av elnätet.

När det uppstår avbrott i elnätet kan det ta många timmar att hitta felet. Tack vare ett unikt system med sensorer kan fel i elnätet upptäckas och positioneras snabbt och tiden för felsökning halveras. Med hjälp av den nya tekniken kan åtgärder sättas in snabbare vilket bidrar till ökad leveranstrygghet och kvalité i elnätet.

Satsningen på övervakning av elnät är unik och ett steg i vår målsättning att effektivisera med digital teknik.

Skellefteå Kraft är delägare i Skellefteå Science City, som arbetar för att stärka lokal utveckling och tillväxt. Verksamhetens främsta uppgift är att inspirera och främja värdeskapande samarbeten mellan olika aktörer.

Badtemperatur i Skellefteå kommun

Under sommarperioden kan du spana in badtemperaturen på några av Skellefteå kommuns badplatser redan före du åker dit. Just nu har badkartan tagit semester men återkommer till sommaren.

Smarta sensorer visar bad­tempera­tur

100 projekt för 100 % förnybar kraft

Batterifabriken Northvolt
Elräserbilen PWR001