Vår uppförandekod

Skellefteå Kraft vill stå för ett hållbart företagande. Vår uppförandekod beskriver vårt grundläggande förhållningssätt i viktiga frågor och utgör utgångspunkten för vårt handlande.
Läs uppförandekoden (pdf)

 

Uppförandekod: Låt dig inte mutas

Låt dig inte mutas

Uppförandekod: Utsätt inte dig själv eller andra för fara

Utsätt inte dig själv eller andra för fara

Uppförandekod: Diskriminera inte

Diskriminera inte

Uppförandekod: Blunda inte när någon mår dåligt

Blunda inte när någon mår dåligt

Uppförandekod: Gena inte i kurvorna

Gena inte i kurvorna

Uppförandekod: Posta inte utan att tänka efter

Posta inte utan att tänka efter

Uppförandekod: Blunda inte för ditt miljöansvar

Blunda inte för ditt miljöansvar

Uppförandekod: Tysta inte ner andra

Tysta inte ned andra

Uppförandekod: Uttryck dig inte fördomsfullt

Uttryck dig inte fördomsfullt

Uppförandekod: Blunda inte för kränkningar

Blunda inte för kränkningar

Uppförandekod: Dela inte känslig information

Dela inte känslig information
Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP