Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vi möjliggör regionens hållbara tillväxt

Utvecklingen och expansionen fortsätter sedan flera år i hög takt i Skellefteå och i regionen. Skellefteå Kraft har en central roll som möjliggörare, genom utbyggnad av infrastruktur och som kunskapspartner.

Vår företagsstrategi och uppdraget från ägaren Skellefteå kommun tydliggör att Skellefteå Kraft ska vara drivande för stadens och regionens hållbara tillväxt. Vi ska vara en attraktiv kunskapspartner som hittar innovativa affärssamarbeten och fortsätter locka hållbara industrier att etablera sig i vår region. Det medför också ett stort ansvar för att utvecklingen sker på ett hållbart sätt.

Nära samarbete med kommunerna

Vi har en viktig roll för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling i vår ägarkommun och i de kringliggande kommuner där vi har verksamhet. I affärsområdet Infraservice har vi samlat våra tjänster utifrån den fysiska kopplingen till kunder i respektive geografiskt område, och stärkt den lokala dialogen med kommunerna.

Ett viktigt område för närmare samarbete med kommunerna gäller översiktsplaner och energiplaner. För att utveckla hållbara infrastrukturer behöver vi komma in tidigt i planeringen.

I Skellefteå deltar vi aktivt i arbetet med den nya energiplanen. Planen har sikte på 2030 och inkluderar flera fokusområden så som effektiv energianvändning, byggande och transporter, med ett tydligt klimat- och miljöperspektiv.

Sustainable Skellefteå

2020 lanserades Sustainable Skellefteå, en samverkansplattform för hållbar samhällsutveckling i framkant. Skellefteå Kraft har inledningsvis en drivande roll tillsammans med Skellefteå Kommun, samt övriga kommunkoncernbolag som kommunens bostadsbolag Skebo och Skellefteå Industrihus.

Plattformen ska främja erfarenhetsutbyte, samarbete och engagemang för mer hållbara projekt, och också främja externa samarbeten med andra plattformar och initiativ.

Fokus på hållbara projekt

Utgångspunkten är att ta vara på Skellefteås unika möjligheter i den expansiva utveckling som sker, med fokus på tre områden: hållbart byggande, hållbar mobilitet och hållbar industri.

Projekt och samarbetsinitiativ inom Sustainable Skellefteå ska uppfylla ett antal gemensamma kriterier. Sammanfattningsvis ska de

  • ha en tydlig påverkan på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
  • stärka samspel mellan olika system och sektorer
  • möjliggöra långsiktig utveckling mot ett hållbart samhälle
  • nyttja resurser effektivt

Flera av de stora infrastruktursatsningar, affärsinnovationer och miljömål Skellefteå Kraft redan arbetar med, faller inom ramen för Sustainable Skellefteå.

Läs mer på Sustainable Skellefteås officiella hemsida

 

I arbetet med lokal och regional utveckling bidrar vi till flera mål: mål 11 hållbara städer och samhällen, mål 8 om hållbar tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 10 om inkludering.

Gör tillväxt möjlig

Sara Kulturhus
Möjliggör etablering av 

Batteri­fabriken Northvolt