Miljövänligt och tryggt med fjärrvärme

Med fjärrvärme blir energi som annars hade gått förlorad till värme i tiotusentals hem. Fjärrvärmen är miljövänlig, enkel och prisvärd för dig som kund.

Fjärrvärme bygger på att hett vatten värmer upp element och vatten i villor och andra byggnader. Det heta vattnet som värmer din villa är i sin tur uppvärmt av olika slags bränslen, ofta baserade på restprodukter som annars inte hade kommit till någon nytta.

Som system har fjärrvärmen många fördelar utöver att det är miljövänligt. För dig som kund är det otroligt lättskött; systemet sköter i stort sett sig själv. Det är ett stabilt system du kan lita på och dessutom prisvärt.

Följ fjärrvärmen, från värmeverk till element

Den värme som strålar ur ditt element kommer ursprungligen från biobränslen som eldas vid någon av våra anläggningar. Upptäck hur värmen färdas från oss till dig.

Så fungerar det

safunkarfjarrvarme-huset_small_315px

Från fjärrvärmeverket…

Fjärrvärme kommer till din fastighet i form av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk. En stor värmeanläggning är effektiv och utnyttjar bränslet bättre än många små enskilda pannor. I våra anläggningar eldas biobränsle som värmer upp vatten i ett slutet system. I Skelleftehamn/Ursviken använder vi spillvärme från Rönnskär, energi som annars skulle gå förlorad. I Skellefteå, Malå och Lycksele producerar vi kraftvärme, det vill säga el och fjärrvärme samtidigt. I Skellefteå gör vi dessutom pellets, allt för att få ut så mycket energi som möjligt ur det bränsle vi använder.

…till fjärrvärmenätet

Via en värmeväxlare förs värmen från pannans system över till vattnet i fjärrvärmenätet, som består av välisolerade rör i marken. Temperaturen på vattnet i fjärrvärmeledningen är mellan 75 och 110 grader beroende på årstid och väder. Rörledningen leder fram varmvattnet till de anslutna husen.

safunkarfjarrvarme-fjarrvarme_small_315px

…till huset

I varje anslutet hus finns en liten fjärrvärmecentral med två värmeväxlare. Genom dem värmer det heta fjärrvärmevattnet dels upp husets radiatorer, dels tappvarmvattnet. Samtliga system är slutna. Vattnet i de olika systemen – värmeverkets, fjärrvärmenätets, husets uppvärmningssystem och varmvattnet i kranarna – blandas alltså inte. Kretsloppet med strömmande vatten pågår ständigt, vilket gör att varmvatten produceras omedelbart och kontinuerligt. Det ger en jämn, behaglig värme och obegränsat med varmvatten i kranen.

…och tillbaka till fjärrvärmeverket

När fjärrvärmevattnet har värmt upp husets vatten är det avkylt och leds tillbaka till värmeverket genom en returledning. Väl där värms det upp igen och leds åter ut i fjärrvärmenätet.

Våra fjärrvärmeanläggningar

I dag driver vi närmare 70 anläggningar, varav de tre största finns i Malå, Lycksele och Hedensbyn (utanför Skellefteå). Dessutom är vi delägare i GreenExergy, som utvecklar teknologi inom förnybar energi.

Här finns våra fjärrvärmeanläggningar

Vi levererar fjärrvärme på följande orter:

 • Boliden
 • Bureå
 • Burträsk
 • Byske
 • Jörn
 • Kåge
 • Lycksele
 • Lövånger
 • Malå
 • Norsjö
 • Robertsfors
 • Skelleftehamn
 • Skellefteå centralort
 • Stensele
 • Storuman
 • Ursviken
 • Vindeln
 • Ånäset.

Värmen kommer från bioenergi

Med bioenergi blir restprodukter från till exempel sågverk och massaindustrier till ny energi för fjärrvärme, bio-el och biopellets.

Hur fungerar bioenergi?

Bioenergi får vi genom att förbränna framförallt restprodukter från sågverk, skog och mark och ta vara på den energi som uppstår, i form av el och värme. Förbränningen gör vi antingen på rena fjärrvärmeverk eller i kraftvärmeverk, där vi även producerar bio-el. Dessutom har vi bioenergikombinat där vi torkar sågspån som vi pressar till biopellets och använder som bränsle i våra små fjärrvärmenät.

Hållbar energi från naturens kretslopp

Ju mer bioenergi samhället använder desto mindre miljöskadliga energiformer som olja eller andra fossila bränslen behövs. Det bidrar till långsiktig hållbarhet.

Bioenergin är miljövänlig tack vare att den tar till vara på energi som är en naturlig del av kretsloppet. Den koldioxid som släpps ut när restprodukterna bränns, fångas upp av all ny skog som planteras. För oss är även utsläppen för transporterna av råmaterialet låga tack vare att våra anläggningar är lokala.

Torv
Torv består av växtdelar i mossar och kärr som på grund av brist på syre bara delvis har förmultnat. Vi har använt torv under lång tid vid produktion av fjärrvärme eftersom den har mycket bra bränsleegenskaper.

Över tiden och i takt med att klimatförändringarna ökat har däremot torven blivit en omdebatterad energikälla eftersom det förekommer olika meningar om den ska klassificeras som ett fossilt bränsle eller ett biobränsle. Eftersom Skellefteå Kraft strävar efter en 100 procent hållbar energiproduktion har vi därför valt att förbereda en avveckling av vår torvproduktion och torvanvändning fram till 2030.

Din fjärrvärme är Reko

Reko är ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Systemet ska stärka din ställning som kund och gynna utvecklingen av långsiktigt hållbara relationer mellan dig och leverantörerna.

Skellefteå Kraft är sedan 2006 anslutna till Reko, vilket betyder att du som kund får mer insyn i vår fjärrvärmeverksamhet.

Lär dig mer om Reko fjärrvärme

Eftersom vi är anslutna till Reko måste vi varje år avge en rapport om vår verksamhet, en så kallad verksamhetsgenomlysning. Den hittar du här.
Som fjärrvärmekund blir du varje år inbjuden till ett informationsmöte där vi bland annat berättar om året som gått och tar upp aktuella frågor. Du får också tillfälle att fråga oss om drift och skötsel. Om du inte kan delta på mötet kan du läsa om mötet på vår hemsida där vi lägger ut information om vad som avhandlades.

Vad innebär Reko för dig som kund?

För dig som kund innebär Reko att du kan ställa krav på att vi ska följa reglerna i Reko fjärrvärme. Om du upplever att vi bryter mot dessa kan du anmäla oss till Rekos kvalitetsnämnd.

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET