Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Regeringen har beslutat om en nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften och ändringar i förordningen om vattenverksamheter.

Anledningen till förändringen är få till ett lagrum som innebär att vattenkraftsverksamheter får tidsbestämda miljötillstånd i stället för eviga så som den gamla vattenlagstiftningen varit. Det betyder att miljötillståndet i vattendragen ska provas regelbundet.

Utifrån den nationella planen kommer alla vattenkraftverk i Sverige att prövas systematiskt. Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Skellefteå Krafts vattenkraftverk ska under kommande år prövas inom ramen för denna nationella plan (NAP). Tidplanen har förändrats ett flertal gånger och senaste ändringen i maj 2024 innebär att tidplanen förskjuts ett år. Se uppdaterad tidplan nedan.

Tidplan

 

I och med detta förbereds ett arbete där vi ser över kraftverken utifrån de tekniska och biologiska krav som finns i de kommande moderna miljötillstånden. En ansökan behöver göras för varje kraftverk som prövas individuellt, även om prövningarna sker samordnat för hela vattendraget enligt planen.

Skellefteå Kraft är positiva till förändringen då vi anser att det är bra att också vattenkraftens anläggningar prövas och ges tillstånd med moderna miljökrav som grund. Det är viktigt att det görs en rimlig avvägning mellan vattenkraftens viktiga reglerbara roll i elsystemet och den lokala miljöpåverkan.

Processen beskriver de moment som behöver utföras för varje kraftverk, vilket innebär ganska omfattande utrednings och handläggningstid för projektering och tillståndsprocessen.

Vattenkraftens miljöfond

Vi har tillsammans med de andra stora vattenkraftsproducenterna satt av 10 miljarder kronor i vattenkraftens miljöfond för att hjälpas åt att finansiera åtgärderna.

Om vår
vatten­kraft

Förändringar i

Rickleån

Vi bidrar till vatten­kraftens miljö­fond

Nya miljövillkor för Sikfors kraftverk

Åbyälven – Hednäs kraftverk

Våra planer för Storfallet i Kågeälven

Öreälven

– Agnäs kraftverk