Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Skog – så sköter vi vår skogsmark

För den mark som inte tas i anspråk för våra anläggningars behov så har vi ett uppdrag att bedriva skogsbruk på ett långsiktigt hållbart och affärsmässigt sätt.  Vi ska leverera avkastning till vår ägare Skellefteå kommun samt bidra till arbetstillfällen i närområdet.

Vi ska också leva upp till höga miljökrav utifrån certifierad skogsbruk och jobba proaktivt med öka den biologiska mångfalden i våra naturvårdsavsättningar.

Långsiktigt brukande av skogen

Skellefteå Kraft uppdaterade sin skogsskötselstrategi 2022. I vår nya plan har vi lagt stor vikt vid att även nyttja skogen som kolsänka och långsiktigt bygga upp ett större virkesförråd närmaste 30 åren. Detta genom att endast gallra och avverka ungefär 76% av tillväxten.

Det innebär att Skellefteå Krafts skogar kommer att binda upp cirka 6900 ton koldioxid varje år och 30 år framåt. Det motsvarar drygt 2000 bensindrivna bilar varje år.

Kan man dessutom använda detta trä som råvara till att bygga till exempel hus och andra konstruktioner kan vi spara undan denna kolsänka ytterligare 50-100 år in i framtiden. Detta samtidigt som det ersätter byggmaterial med betydligt högre miljöpåverkan.

Certifierat skogsbruk

De skogsmarker som Skellefteå Kraft äger och som inte tas i anspråk för annat ändamål sköter vi idag som ett PEFC certifierat skogsbruk (PEFC/05-22-19).
Certifiering innebär att vi har tagit på oss ett ansvar att sköta våra skogar med extra höga krav vad gäller hållbarhet, naturvård och socialt ansvar utöver vad svensk lag kräver. Som garant för detta så låter vi en oberoende part granska vårt skogsbruk för att säkra att vi lever upp till och ofta även överträffar PEFC standarden för hållbart skogsbruk.

Exempel på sådana PEFC krav är till exempel:

  • Hållbarhet över tid. Det vill säga avverka mindre än tillväxten.
  • Spara minst 5 % av arealen som naturvård.
  • Ta extra detaljhänsyn och lämna mer träd och dungar än vad lagen kräver vid avverkning.
  • Att gynna och tillskapa en viss areal lövrika skogar där det är ekologiskt försvarbart.
  • En viss areal ska brännas för att efterlikna de miljöer som präglade naturskogar historiskt.
  • Höga sociala krav på att arbetsmarknadens regelverk och miljödirektiv ska följas.