Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Gröna projekt

Skellefteå Kraft initierar och bedriver gröna projekt som verkar för att bevara den biologiska mångfalden. Ett exempel på sådant är vår 5,5 mil långa spridningskorridor. 

Att spara avsättningar och tillskapa naturvärden är viktigt för att gynna den biologiska mångfalden. Att spara dessa som öar i landskapet är dock inte optimalt. Minst lika betydelsefullt, om inte mer, är att skapa korridorer i landskapet med hjälp av kantzoner längs åar, myrar och berg. Detta så att arter kan sprida sig och utbyta DNA. När man ser på biologisk mångfald ur ett landskapsperspektiv och planerar åtgärder utifrån detta, så höjer det potentialen för biologisk mångfald ytterligare.

Skellefteå Krafts marker längs Skellefteälven är unika i det avseendet. Få aktörer i Sverige kan erbjuda en mer eller mindre sammanhängande 5,5 mil lång grön korridor i landskapet. Detta i ett område där inte bara vi på Skellefteå Kraft har många höga naturvärden utan att det finns otaliga små ”reservat” insprängda på bolag och privatskogsmark längs och intill älven. Många aktörer kan främja naturvård, och gör det, men att ha möjligheten skapa en grön spridningskorridor av denna storlek och betydelse är unikt för Skellefteå Kraft och därför något vi prioriterar.

Här finns ett urval av de gröna projekt vi bedriver. Här kommer vi även uppdatera och berätta löpande om vad som händer kring dessa och hur vi går vidare med nya sätt att främja biologisk mångfald. 

 

Så bevarar vi unika kultur­mil­jö­vär­den

Skellefteå Kraft utvecklar

natur­värden längs Skellefte­älven

Vi bränner skog för den bio­logiska mång­falden