Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vi tar täten för en hållbar energi­för­sörj­ning

Övergången till förnybar el som huvudsaklig energikälla är avgörande för en hållbar samhällsomställning. På Skellefteå Kraft har vi kunskapen och förutsättningarna att gå före. Vårt övergripande koncernmål är noll ton fossila koldioxidutsläpp inom Skellefteå Krafts egen verksamhet. Dessutom strävar vi efter att aktivt delta i uppbyggandet av infrastrukturen för el, värme och
laddinfrastruktur.

Förny­bar energi­produktion

Ökad effekt och flex­i­bilitet

Effektiv el­distri­bution

Varför behöver Sverige mer vattenkraft?

Mål med satsning på Rengård

Ökad produk­tion och regler­förmåga

Vår roll och vårt värdeskapande

Skillnaden mellan fossilfritt och förnybart

 

Mål och utfall

Nyckeltal samt utveckling från föregående år.

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2023 Utveckling jämfört med 2022*
Förnybar energiproduktion Producerar och bygger ut förnybar energiproduktion

 

Öka andelen förnybar energiproduktion till över 90 procent.​

 

 

88 %

  Arbetar med en hållbar avveckling av torvproduktionen 0 % torv i kraftvärme-produktionen senast 2025 5 %
Ökad effekt och flexibilitet Investerar i modernisering och ökad effekt i våra vattenkraftanläggningar      
Effektiv eldistribution Arbetar med innovation, forskning och utveckling      
  Deltar aktivt i frågor om det framtida energisystemet      
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.