Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vi tar täten för en hållbar energiförsörjning och infrastruktur

Övergången till förnybar el som huvudsaklig energikälla är avgörande för en hållbar samhällsomställning. På Skellefteå Kraft har vi kunskapen och förutsättningarna att gå före. Vårt övergripande mål 100% förnybart gäller både vår egen energiproduktion och vårt bidrag till Sveriges energisystem. Vi vill också vara med och bygga infrastrukturen för elektrifierade transporter.

Förny­bar energi­produktion

Ökad effekt och flex­i­bilitet

Effektiv el­distri­bution

Varför behöver Sverige mer vattenkraft?

89 %

för­nybar energi­produktion

Mål med satsning på Rengård

Ökad produk­tion och regler­förmåga

Vår roll och vårt värdeskapande

 

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2021 Trend*
Förnybar energiproduktion Producerar och bygger ut förnybar energiproduktion 100 % förnybar energi-produktion senast 2040 89 %
  Arbetar med en hållbar avveckling av torvproduktionen 0 % torv i kraftvärme-produktionen senast 2025 5,9 %
Ökad effekt och flexibilitet Investerar i modernisering och ökad effekt i våra vattenkraftanläggningar      
Effektiv eldistribution Arbetar med innovation, forskning och utveckling      
  Deltar aktivt i frågor om det framtida energisystemet      
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.