Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vi utvecklar Skellefteå och regionen i hållbar riktning

Vi har en central roll när Skellefteå växer. Att våra nät för el, värme och digital kommunikation byggs ut och har tillräcklig kapacitet är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling. Med ny teknik och smarta lösningar visar vi också vägen till ökad resurseffektivitet, cirkularitet och klimatanpassning. Genom utvecklad samverkan mellan olika regionala aktörer skapar vi synergier och nya affärsmöjligheter.

Lokal och regional ut­veckling

Trygga leveranser

Omställning av transport­sekt­orn

Skellefteå Kraft och OKQ8 etable­rar sta­tioner för snabb­ladd­ning

Vår roll och vårt värdeskapande

Mål och utfall

Nyckeltal samt utveckling från föregående år.

Vad handlar det om: Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2023 Utveckling jämfört med 2022*
Lokal och regional utveckling Bidrar till samhällsekonomin 4,5 % av eget kapital tillbaka till kommunen 352,6 miljoner kronor
  Möjliggör och deltar aktivt i utvecklingen i staden och regionen, genom samarbeten och utbyggnad av infrastruktur      
  Engagerar oss i lokalsamhället och sponsrar föreningsliv      
Trygga leveranser Fokuserar på leveranssäkerhet Färre än 5 500 kunder ska ha haft fler än 4 elavbrott under året. 6 496 kunder
  Utvecklar systematiskt förebyggande underhållsarbete Inga kunder ska ha haft 12 eller fler avbrott under året 487 kunder
  Investerar i förnyelse av anläggningar, nät och utrustning. 98 % av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbps år 2025 96 % **
Avyttrar ägarskap och anläggningar som bidrar till fossila utsläpp Investerar i laddstationer och innovation för eldrivna transporter    
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.
** enligt Post- och Telestyrelsens senast publicerade bredbandskartläggning (mars 2024, baserat på mätning oktober 2023).