Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Samarbeten för eldrivna transporter

En av de tydligaste trenderna som följer med klimatomställningen är elektrifieringen av transportsektorn. Som ett led i arbetet att utveckla ett samhälle som drivs av förnybar kraft, satsar Skellefteå Kraft på att möjliggöra så att det ska gå att ladda med 100 % förnybar energi.

Vi ser eldriven mobilitet som en naturlig förlängning av vår kärnverksamhet: att producera och distribuera hållbar energi.

Genom strategiska samarbeten vill vi bidra i omställningen till elektrifierade transporter och fordon. Vi fokuserar på att möjliggöra för laddning av personbilar med förnybar el, men bidrar också i arbetet med eldrivna tunga transporter, och med tillgängliggörande av bilpooler.

Sedan 2021 finns ett eget affärsområde för e-mobilitet inom Skellefteå Kraft, med ansvar att koordinera och driva dessa satsningar.

Sveriges största laddnätverk i samarbete med OKQ8

Skellefteå Kraft har under flera år varit delaktiga i utveckling och etablering av publika laddnätverk för eldrivna personbilar och lätta lastbilar, tillsammans med kommuner och olika företag och samarbetspartners.

Tillsammans med OKQ8 pågår nu Sveriges största satsning på ett rikstäckande laddnätverk för snabbladdning.

Tillsammans med OKQ8 storsatsar Skellefteå Kraft på installation av publika snabbladdare: Fram till år 2026 planeras en utbyggnad med 800 nya laddplatser i Sverige och 300 laddplatser i Danmark, samtliga försörjda med 100 % förnybar energi. Effekten i laddstolparna blir 150 kW att jämföra med dagens standard 50 kW.

I Norrbotten och Västerbotten ska ett större antal laddstolpar för elfordon etableras, i samarbete med berörda kommuner.  Vi ser detta som en viktig del i att bidra till förutsättningar för ökad elfordonsanvändning.

Elektrifieringen av tunga transporter

Flera satsningar pågår i transportsektorn och i landets regioner för att skynda på arbetet med elektrifiering av även de tunga vägtransporterna.  Skellefteå Kraft deltar här i flera initiativ och projekt:

Samverkansprojektet Elregion Norrland är ett partnerskap mellan Skellefteå Kraft, Scania, Northvolt, Wibax och Boliden. Målet är att en betydande del av transporterna i och kring Skellefteå, varav 50 procent av transporterna på väg 372 mellan Boliden och Rönnskär, är elektrifierade innan 2025. Skellefteå Krafts roll blir att ansvara för laddnätverket som krävs för denna satsning.

Under 2022 kommer en laddplats för tunga fordon att stå klar i Skelleftehamn.

I november 2022 öppnade Skellefteå Kraft norra Sveriges första publika snabbladdare för tunga fordon, i Skelleftehamn.  Etableringen är en del av satsningen inom ramen för Elregion Norrrland. Totalt har 9,5 miljoner kronor investerats i laddplatsen, delvis finansierad av klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket. Tre lastbilar kan laddas samtidigt med en effekt på 300 kW.

Ett nytt samarbete med OKQ8 och Volvo Lastvagnar har inletts under 2022 med syfte att etablera ett större nätverk av publika laddstationer för tung trafik. Med 26 nya laddstationer är målet att skynda på omställningen av tunga vägtransporter på långa distanser till eldrift. Satsningen har fått finansiellt stöd från Energimyndigheten.

Lokal vätgasproduktion är ett partnerskap mellan Skellefteå Kraft, Storumans kommun, inlandsbanan, Inlandets Teknikpark, Umeå Universitet, SPGA, Region Västerbotten och länsstyrelsen. En förstudie planeras avseende produktion, lagring och användning av vätgas i transport- respektive industrisektorn.

Förnybar elbilspool för Skellefteåbor

Med elbilspoolen SK100 erbjuder Skellefteå Kraft sedan sommaren 2022 en bilpool med eldrivna bilar till allmänheten. Konceptet innebär att företagets elbilar hyrs ut till allmänheten efter arbetstid, det vill säga på kvällar och helger.

I arbetet med elektrifiering och hållbar mobilitet bidrar vi till mål 9 om hållbara infrastrukturer, mål 11 Hållbara städer och samhällen och mål 13 Begränsad klimatpåverkan.

Elektri­fiering av tunga trans­porter

Elräserbilen PWR001

Skellefteå Kraft och OKQ8 etable­rar sta­tioner för snabb­ladd­ning