Röjning runt elnätet

För att tryggt kunna leverera el till dig röjer vi regelbundet runt våra elledningar. Det innebär kvistning och fällning av träd och annan växtlighet som riskerar att orsaka strömavbrott. Viss underhållsröjning utför vi själva. Vi anlitar också entreprenörer som gör det på uppdrag av oss.

Röjningsarbetet gäller växtlighet i och i närheten av våra ledningsgator. Det gäller också växtlighet under de luftledningar som passerar över privata tomter. Eftersom vi har ansvar för elledningen fram till din elmätare kan det innebära att vi måste röja inne i din trädgård om det finns växtlighet i närheten av en luftledning, som riskerar att orsaka strömavbrott. Vi försöker förstås vara så försiktiga som möjligt.

Allt röjningsavfall tillhör fastighetsägaren. Avverkat gagnvirke kvistas och läggs upp intill ledningsgatan. Om virkesvolymen överstiger 1m3sk (skogskubikmeter) upprättar vi stämplingslängd och betalar ersättning för fördyrat tillvaratagande.

Har du frågor om våra röjningsarbeten är du välkommen att kontakta oss på telefon 0910-77 25 50.

FlygbesiktningKarta2014

Område Norsjö

Här hittar du kartor som visar i vilka områden vi röjer under 2021.

Område Skellefteå

Här hittar du kartor som visar i vilka områden vi röjer under 2021.

Område Lycksele

Här hittar du kartor som visar i vilka områden vi röjer under 2021.

Område Burträsk - Lövånger - Vindeln

Till toppen
83 queries in 0.000 seconds, using 21.64MB memory
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP