Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Koldioxidavskiljning i Hedensbyn

Skellefteå Kraft har fått tillstånd att avskilja koldioxid. Satsningen skulle innebära att redan klimatneutrala utsläpp från Hedensbyns bioenergikombinat blir klimatpositiva, vilket blir ytterligare ett sätt för Skellefteå Kraft att bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Skellefteå Kraft har fått ett positivt beslut från miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen i Västerbotten vilket innebär tillstånd att avskilja koldioxid från rökgaserna vid Hedensbyns bioenergikombinat. Tillståndet gör det möjligt för Skellefteå Kraft att fortsätta utreda förutsättningarna för nya affärsmöjligheter.

– Skellefteå Kraft är fortfarande i en utredningsfas när det gäller infångning av koldioxid på bioenergikombinatet. Tillståndet omfattar avskiljning av koldioxid och avser det första steget i värdekedjan. Om beslut fattas om investering kommer ytterligare tillstånd, för andra delar av värdekedjan, att behövas, säger Erik Pott, affärsutvecklare på Skellefteå Kraft och ansvarig för projektet.

Har du en snabb fråga?

Chatta gärna med oss!

 

I fokus hos

Skellefteå Kraft