Vi blickar mot en hållbar framtid

Skellefteå Kraft är drivande i arbetet för en hållbar framtid. Vi utbildar våra medarbetare, förenklar för våra kunder och investerar i förnybar energi och forskning – med hållbarheten i centrum. Här berättar vi mer om hur vårt arbete skapar en mer hållbar framtid.

Vi tar ansvar för miljön

Sedan Skellefteå Kraft grundades 1906 har många förändringar format Sverige och världen. Samhället har industrialiserats, städerna har vuxit och miljöfrågan har blivit allt viktigare. Längs vägen har vi arbetat för en hållbar framtid genom att satsa på vattenkraft, kärnkraft, bioeldad fjärrvärme och nu senast vindkraft.

Vi fortsätter på det spåret. Vi tar ansvar för framtiden genom att investera i förnybar energi, så pass mycket att vi blivit ledande i branschen på området. Samtidigt vill vi få med oss andra i arbetet, genom att stödja forskning som utvecklar den förnybara tekniken och genom nya samarbeten.

Största delen av vår energi kommer från vattenkraft

Idag levererar vi el till hela landet med en egen produktion som framförallt är koncentrerad till norra Sverige. Hela 75 % av energin kommer från vattenkraft. Den övriga produktionen kommer från vindkraft, kraftvärme och kärnkraft från kraftverk som vi helt eller delvis äger.

Vi skapar samhällsutveckling

Genom våra investeringar i förnybar energi och de vinster vi skapar, leder vårt arbete till tillväxt och sysselsättning i hela regionen. Våra investeringar i bredband möjliggör för människor att bo och arbeta utanför tätorten. Samarbeten med regionens universitet och högskolor leder till utveckling för både oss och bygden.

Genom tydlighet tar vi ansvar för kunden

Våra kunder ska kunna lita på oss. Som energiproducent strävar vi efter att vara enkla, schyssta och tillgängliga – och finnas där våra kunder finns. Vi visar i handling att vi menar det vi säger – vi har till exempel tagit bort tillsvidareavtalet, utökat våra öppettider och satsat på tydligare kommunikation.

Mer än ett energibolag

Vår verksamhet består utöver energi även av egna elnät, lokaler, energi- och underhållstjänster. Dessutom levererar vi bredband via fibernät.

Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2016 hade vi 609 anställda, med en omsättning på 3,369 miljarder kronor.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP