Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Om Skellefteå Kraft

Vårt uppdrag

Skellefteå Krafts uppdrag från ägaren, Skellefteå kommun, är att trygga regionens energiförsörjning och samtidigt skapa en lönsam tillväxt som främjar regionens utveckling. Vårt arbete med att skapa värde omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan, från val av energikällor och produktion av el och värme, till distribution och kundernas slutanvändning.

Vår strategi

Skellefteå Kraft ska växa både i norden och regionalt genom att möta samhällets tillväxt och ökande behov av förnybar energi samt stabil och leveranssäker infrastruktur. Vi ska också utveckla och erbjuda nya tjänster, lösningar och produkter som samhällsomställningen och kunderna behöver. Vårt fokus ligger inom elektrifiering av både transportsektorn och industrin samt energistyrning och stödtjänster.

Skellefteå kraft ska vara en attraktiv arbetsplats med attraktiva villkor och karriär- och utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar aktivt med att säkerställa medarbetarnas säkerhet, hälsa och mående. Alla våra anläggningar ska vara säkra, ingen ska riskera att skadas på jobbet.

Skellefteå Kraft tar ansvar för sin verksamhet. Vi ska leva som vi lär och vara en förebild för våra kunder och intressenter. Vi fortsätter att minska vår påverkan på klimat, miljö och biologisk mångfald. Vi tar ansvar för vår leverantörskedja med särskilt fokus på klimat, mänskliga rättigheter och leveranssäkerhet.

Skellefteå Kraft ska helt enkelt vara det bästa energibolaget för Sverige och en positiv kraft för samhället!

 

Skellefteå Kraft-koncernen med intressebolag

Här finns Skellefteå Kraft AB:s dotter- och intressebolag:

Helägda dotterbolag   Intressebolag Ägarandel
Skellefteå Kraft Elnät AB   Ackra Invest 5,0 %
Skellefteå Kraft Fibernät AB   Nordic Industry Locations 50,0 %
Energiservice Skellefteå AB   Science City i Skellefteå AB 49,0 %
Skellefteå Kraft Service AB   Norrlands Etanolkraft AB 48,7 %
Skellefteå Kraft Industry Locations AB  
Skellefteå Kraft Fastighetsutveckling AB      
Blaikenvind AB   Övrigt delägande  
    Mellansvensk Kraftgrupp AB

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag

AC-Net Externservice AB

AC-Net Internservice AB

Charge Amps AB

Exeri

 

 

Milstolpar i vår drygt 100-åriga historia

Vd och ord­­­­förande har ordet

Här kan du läsa allt om

Vårt håll­bar­hets­arbete

Hållbar sam­hälls­utveck­ling genom

Sustainable Skellefteå

Se vår års­redovisning för 2021

Vår roll och vårt värdeskapande

Skel­lef­teå Kraft

Learn more about us