Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Om Skellefteå Kraft

Vårt uppdrag

Skellefteå Krafts uppdrag från ägaren, Skellefteå kommun, är att trygga kommunens energiförsörjning samt erbjuda en väl utbyggd infrastruktur för elektronisk kommunikation. Skellefteå Kraft ska producera, sälja och leverera energi och energirelaterade produkter och tjänster.

Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt och bidra till lokal och regional utveckling. Vårt arbete med att skapa värde omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan, från val av energikällor och produktion av energi, till distribution och kundernas slutanvändning.​

Vår strategi

Skellefteå Kraft ska växa både i norden och regionalt genom att möta samhällets tillväxt och ökande behov av förnybar energi samt stabil och leveranssäker infrastruktur. Vi ska också utveckla och erbjuda nya tjänster, lösningar och produkter som samhällsomställningen och kunderna behöver. Vårt fokus ligger inom elektrifiering av både transportsektorn och industrin samt det stabila energisystemet. 

Skellefteå Kraft ska vara en attraktiv arbetsplats med attraktiva villkor och karriär- och utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar aktivt med att säkerställa medarbetarnas säkerhet, hälsa och mående. Alla våra anläggningar ska vara säkra, ingen ska riskera att skadas på jobbet.

Skellefteå Kraft stödjer Sveriges nationella miljömål och FNs globala mål för hållbar utveckling. Vi ska leva som vi lär. Skellefteå Kraft ska vara en förebild för våra kunder och intressenter. Vi tar fortsatt ansvar för vår verksamhets påverkan på människor, samhälle och miljö.

Skellefteå Kraft ska helt enkelt vara det bästa energibolaget för Sverige och en positiv kraft i samhället!

 

Skellefteå Kraft-koncernen med intressebolag

Här finns Skellefteå Kraft AB:s dotter- och intressebolag:

 

Helägda dotterbolag   Intressebolag Ägarandel
Skellefteå Kraft Elnät AB   Ackra Invest AB 50,0 %
Skellefteå Kraft Fibernät AB   Nordic Industry Locations AB 50,0 %
Energiservice Skellefteå AB   Norrlands Etanolkraft AB 48,7 %
Skellefteå Kraft Service AB   Exeri AB 31,9 %
Skellefteå Kraft Industry Locations AB   AC-Net Internservice AB 24,5 %
Skellefteå Kraft Fastighetsutveckling AB   AC-Net Externservice AB 24,5 %
Blaikenvind AB   Övrigt delägande  
Skellefteå Kraft Denmark A/S   Mellansvensk Kraftgrupp AB
Skellefteälvens Vattenregleringsföretag
Vattenkraftens Miljöfond AB
Emulate Energy AB
Th1ng AB
Northvolt AB
Sinfra Ekonomisk förening
Övre Norrlands Kreditgaranti-förening
 

Energiservice Skellefteå

Energiservice som ingår i Skellefteå Kraft-koncernen är en heltäckande leverantör av underhållstjänster till företag inom vind, vatten, värme, industri och elnät. Kärnkompetensen finns inom vatten- och vindkraftsanläggningar och elnät. Men de erbjuder även professionellt underhåll inom värme, industri och fibernät. Företaget är helägt av Skellefteå Kraft och dess huvudsakliga verksamhet finns i Västerbotten och Norrbotten men de utför även uppdrag i södra Sverige.

 

Milstolpar i vår drygt 100-åriga historia

Här kan du läsa allt om

Vårt håll­bar­hets­arbete

Hållbar sam­hälls­utveck­ling genom

Sustainable Skellefteå

Vår roll och vårt värdeskapande

Skel­lef­teå Kraft

Learn more about us

Års­redo­vis­ning 2023

Koncernchefen har ordet

Vår visselblåsar­tjänst

 

Whistle­blower system