Om Skellefteå Kraft

Vårt uppdrag

Skellefteå Krafts uppdrag från ägaren, Skellefteå kommun, är att trygga regionens energiförsörjning och samtidigt skapa en lönsam tillväxt som främjar regionens utveckling. Vårt arbete med att skapa värde omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan, från val av energikällor och produktion av el och värme, till distribution och kundernas slutanvändning.

Vår verksamhet

Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter och störst bland de kommunägda kraftbolagen. Vår pro­duktion är koncentrerad till norra Sverige och vi har egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi.

Energiproduktion
Vi producerar el från förnybara energikällor. Till allra största delen kommer elen från norrländsk vattenkraft och vind­kraft.

Elnät
Vårt elnät är 1 200 mil långt och finns i nio kommuner. Det är ett av Sveriges regionnät.

Fjärrvärme
Vårt största fjärrvärmenät finns i Skellefteå, vi har också flera mindre nät i regionen. Vår fjärrvärme produceras främst med biobränsle.

Fibernät
Vi bygger och äger fibernätet i Skellefteå med omnejd. Åtta av tio kommuninvånare har tillgång till ett av Sveriges snabbaste och bästa nät.

Utveckling för framtiden
Vi satsar på forskning och samarbetsprojekt för att utveckla morgondagens energiförsörjning.

Kundfokus
Vi sätter kunderna och deras behov främst. Tryggheten i energileveransen har första prioritet liksom bra service och schyssta avtal.

Skellefteå Kraft-koncernen med intressebolag

Här finns Skellefteå Kraft AB:s dotter- och intressebolag:

 

Helägda dotterbolag Intressebolag Ägarandel
Skellefteå Kraft Elnät AB Ackra Invest 5,0 %
Skellefteå Kraft Fibernät AB Nordic Industry Locations 50,0 %
Energiservice Skellefteå AB Science City i Skellefteå AB 49,0 %
Skellefteå Kraft Service AB Norrlands Etanolkraft AB 48,7 %
Skellefteå Kraft Industry Locations AB
Skellefteå Kraft Fastighetsutveckling AB
Blaikenvind AB Övrigt delägande
Mellansvensk Kraftgrupp AB

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag

AC-Net Externservice AB

AC-Net Internservice AB

Charge Amps AB

Exeri

 

Till toppen
76 queries in 0.000 seconds, using 9.68MB memory
Web accelerated via IISpeed by We-AMP