Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Om Skellefteå Kraft

Vårt uppdrag

Skellefteå Krafts uppdrag från ägaren, Skellefteå kommun, är att trygga regionens energiförsörjning och samtidigt skapa en lönsam tillväxt som främjar regionens utveckling. Vårt arbete med att skapa värde omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan, från val av energikällor och produktion av el och värme, till distribution och kundernas slutanvändning.

Vår verksamhet

Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter och störst bland de kommunägda kraftbolagen. Vår pro­duktion är koncentrerad till norra Sverige och vi har egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi.

Energiproduktion

Vi producerar el från förnybara energikällor. Till allra största delen kommer elen från norrländsk vattenkraft och vind­kraft.

Elnät

Vårt elnät är 1 200 mil långt och finns i nio kommuner. 100 mil av detta är en del av Sveriges regionnät.

Fjärrvärme

Vårt största fjärrvärmenät finns i Skellefteå, vi har också flera mindre nät i regionen. Vår fjärrvärme produceras främst med biobränsle.

Fibernät

Vi bygger och äger fibernätet i Skellefteå med omnejd. Åtta av tio kommuninvånare har tillgång till ett av Sveriges snabbaste och bästa nät.

Utveckling för framtiden

Vi satsar på forskning och samarbetsprojekt för att utveckla morgondagens energiförsörjning.

Kundfokus

Vi sätter kunderna och deras behov främst. Tryggheten i energileveransen har första prioritet liksom bra service och schyssta avtal.

 

Skellefteå Kraft-koncernen med intressebolag

Här finns Skellefteå Kraft AB:s dotter- och intressebolag:

Helägda dotterbolag   Intressebolag Ägarandel
Skellefteå Kraft Elnät AB   Ackra Invest 5,0 %
Skellefteå Kraft Fibernät AB   Nordic Industry Locations 50,0 %
Energiservice Skellefteå AB   Science City i Skellefteå AB 49,0 %
Skellefteå Kraft Service AB   Norrlands Etanolkraft AB 48,7 %
Skellefteå Kraft Industry Locations AB  
Skellefteå Kraft Fastighetsutveckling AB      
Blaikenvind AB   Övrigt delägande  
    Mellansvensk Kraftgrupp AB

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag

AC-Net Externservice AB

AC-Net Internservice AB

Charge Amps AB

Exeri

 

 

Milstolpar i vår drygt 100-åriga historia

Vd och ord­­­­förande har ordet

Här kan du läsa allt om

Vårt håll­bar­hets­arbete

Hållbar sam­hälls­utveck­ling genom

Sustainable Skellefteå

Se vår års­redovisning för 2021

Vår roll och vårt värdeskapande

Learn more about Skel­lef­teå Kraft