Sustainable Skellefteå

Utgångspunkten är att ta vara på Skellefteås unika möjligheter i den expansiva utveckling som nu sker, och säkerställa en hållbar samhällsutveckling med fokus på tre områden: hållbart byggande, hållbar mobilitet och hållbar industri.

Genom programmet som omfattar hela kommunen ska Skellefteå stärka sin position som föregångare inom hållbar tillväxt, och ta tillvara synergier mellan olika projekt och initiativ.

Projekt och innovationssatsningar inom Sustainable Skellefteå ska uppfylla ett antal gemensamma kriterier. Sammanfattningsvis ska de

  • ha en tydlig påverkan på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
  • stärka samspel mellan olika system och sektorer
  • möjliggöra långsiktig utveckling mot ett hållbart samhälle
  • nyttja resurser effektivt

Flera av de stora infrastruktursatsningar, affärsinnovationer och miljömål Skellefteå Kraft redan arbetar med, faller inom ramen för Sustainable Skellefteå.

Läs mer på Sustainable Skellefteås officiella hemsida 

Till toppen
81 queries in 0.000 seconds, using 21.61MB memory
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP