Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Framåt i hållbar riktning trots orolig omvärld

Skellefteå Krafts vd Joachim Nordin och styrelseordförande Fredrik Lundberg summerar 2022.

Hur har utvecklingen i omvärlden påverkat Skellefteå Kraft?

Skellefteå Krafts vd Joachim NordinJoachim:
Vi har haft ett år med minst sagt oroligt omvärldsläge. Kriget i Ukraina berör oss alla och har också satt hela energimarknaden på prov. Andra viktiga omvärldsfaktorer för oss är EU:s fortsatta fokus på energi- och miljöfrågorna, Sveriges delvis förändrade politiska inriktning och förstås den snabba utvecklingen i vår egen region.

Skellefteå Krafts verksamhet och leveranser har fortsatt fungera väl. God kvalitet, kundnöjdhet och lönsamhet visar att företagets strategi och arbetssätt är fortsatt giltiga och håller för utmaningar.

Fredrik:
Som sagt, Rysslands invasion av Ukraina har självklart överskuggat året. Det styrelsemöte vi hade 25 februari, dagen efter krigsutbrottet, kommer vi nog alltid minnas. Vi har därefter upplevt ett år med tidvis ofattbart höga elpriser, omsvängning i kärnkraftsfrågan och accelererad regional utveckling.  Skellefteå och Skellefteå Kraft är fortsatt i händelsernas centrum, där vi tillsammans under rubriken ”Sustainable Skellefteå” fortsatt att visa ledarskap i utvecklingen av hållbar energiförsörjning och samhällsutveckling.

Vad vill ni lyfta fram från arbetet med hållbar energiförsörjning och samhällsutveckling?

Styrelseordförande Fredrik LundbergFredrik:
Skellefteå ska vara och uppfattas som en motor och förebild för hållbar utveckling. Vi vill bli Sveriges första fullt ut elektrifierade stad och Skellefteå Kraft spelar en huvudroll för att det ska bli verklighet. Detta förstås genom utbyggnaden av elnätet men också genom till exempel satsningen på kompetenscentret Arctic Center of Energy för att driva innovation och sätta Skellefteå på kartan

I den snabba expansion som sker blir det ännu viktigare att jobba med goda relationer och dialog, ta hänsyn till människor och miljö och balansera olika lokala intressen. Att Skellefteå Kraft nu har anställt en egen biolog och ytterligare konkretiserar mål och åtgärder för biologisk mångfald är viktigt.

Joachim:
Vi har genom våra samarbeten fortsatt satsningen för att bidra i omställningen mot e-mobilitet. Ett stolt exempel är att vi i november var med och öppnade norra Sveriges första publika laddplats för tunga transporter, i Skelleftehamn. Vi fortsätter också i linje med vår strategi att jobba för effektiv och förnybar energiförsörjning som svarar upp mot ett ökat behov, inte minst genom reinvesteringar i vattenkraften. Vi ser också potentialen i nya och kompletterande energikällor och energibärare. Bland annat har vi inlett ett nytt lokalt samarbete för att kunna använda industrins spillvärme i vår fjärrvärmeproduktion.

Skellefteå Krafts interna arbete för att vara ett hållbart företag och en attraktiv arbetsplats, vad är i fokus där?

Joachim:  
Den allra viktigaste framgångsfaktorn är våra medarbetare: Att vi lyckas ta tillvara potentialen i personer med rätt kompetens och motivation som vill vara med och vidareutveckla vår verksamhet. I den snabba expansion som sker är det en tuff utmaning att konkurrera om talanger och kompetens. Vi behöver fokusera både på att vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare idag, och på att locka nya kollegor. Årets medarbetarundersökning visar att vi kan vara stolta över en bra arbetsplats som värnar en hållbar arbetsvardag, delaktighet och personlig utveckling.

Fredrik:
Skellefteå Kraft är ett välfungerande och framåtriktat företag som nu växer med staden och regionen. Från styrelsens håll ser vi fram emot fortsatt utveckling i linje med satt strategi och mål. Att lyckas med kompetensförsörjningen kommer vara avgörande, liksom att bygga vidare på ansvarsfulla och goda samarbeten för hållbar och innovativ affärsutveckling.  

 

 

Året i korthet 2022

 

Års­redo­vis­ning 2022