Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Satsningar för en hållbar framtid

Vår vision ”Bästa energibolaget för Sverige” kom till 2016, under en tid då vi tillsammans kritiskt granskade vårt ursprung, våra förmågor och värderingar. Det var en stor satsning som involverade samtliga medarbetare på företaget och resultatet vägleder oss fortfarande i vårt arbete och våra prioriteringar.

Vi behöver hela tiden vara proaktiva och möjliggöra utveckling, både genom potentialen i våra medarbetare och i hur vi investerar i energiproduktion, distribution och infrastruktur. Vi tror nämligen att det är möjligt att växa både snabbt och lönsamt, samtidigt som vi minskar klimatavtryck och främjar biologisk mångfald.

Skellefteå Kraft som möjliggörare

Den förnybara energin är den viktiga råvaran i omställningen och där är Skellefteå Kraft en möjliggörare för hela elektrifieringen och omställningen av industrin. Vår satsning på ökad effekt i Rengårds vattenkraftverk är ett exempel på hur vi ytterligare bidrar till en framtida balansering av energisystemet, både lokalt, regionalt och nationellt.

Vi vet också att forskning och högre utbildning är av central betydelse för tillväxt och kompetensförsörjning. Genom den samhällsutveckling vi nu ser i norra Sverige så är det självklart för oss att bidra till satsningen att skapa framtidens utbildning. Det gör vi genom Skellefteå Universities Alliance där spännande och unika möjligheter till utveckling och innovation kommer att få ett utrymme.

Lika självklart är vårt engagemang i satsningen på utbildnings- och forskningscentret Arctic Center of Energy– en satsning på Campus i Skellefteå som vi gör tillsammans med LTU, Skellefteå kommun och Northvolt. Visionen är att detta ska bli ett världsledande centrum för integrering av utbildning och forskning kring samhällets energiomställning.

Fokus på att säkra kompetensförsörjningen

Att säkra kompetensförsörjningen inom energibranschen är ett av våra fokusområden och vår medverkan i Viaplays tv-serie Högspänning, som hade premiär under 2023, har stärkt vårt arbetsgivarvarumärke. Tv-serien har byggt stolthet internt och bidragit till ett ökat intresse för såväl våra lediga tjänster som för branschen som helhet, vilket vi är väldigt glada och stolta över.

Att vårt varumärke är starkt syns bland annat via förstaplatsen i Evimetrix – Swedish Brand Awards där Skellefteå Kraft har utsetts till det i särklass starkaste varumärket i energibranschen när man slår ihop kännedom, rekommendationsgrad (NPS) och Kundnöjdhet (NKI).

Samarbeten är nyckeln till framgång

Vi vill vara ledande inom omställningen av transportsektorn och är stolta över vårt nära samarbete med OKQ8. Under året har vi även inkluderat Volvo Lastvagnar för att tillsammans etablera ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av publika laddstationer för tung trafik. Vi tror på samarbete samt att koppla samman sektorer och värdekedjor för att tillsammans också kunna uppnå långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Vi är mitt i en evolutionär resa där omvärlden ständigt ställer oss inför nya utmaningar. Vi ser effekten av händelser i omvärlden såsom covid-19 samt kriget i Ukraina och det är sådant som påverkar våra förutsättningar att genomföra det vi vill, men det får oss inte att dra ner på takten i våra satsningar framåt.

Vi är övertygade om att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand och vi vill driva den hållbara utvecklingen lokalt, regionalt samt nationellt med målsättningen att vara det bästa energibolaget för ägare, kunder, medarbetare och samhället som helhet.

Tack för att ni är en del av vår resa!

/Joachim Nordin, koncernchef

Års­redo­vis­ning 2023

Hållbarhets­rapport 2023