Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Positiv kraft i samhället

Vi är en av Sveriges största kraftproducenter. Med en bas av vattenkraft producerar och levererar vi energi till företag och privatpersoner över hela Sverige.

Tack vare vår position har vi ett stort ansvar. Den kraft vi skapar måste tillgodose dagens behov av energi – utan att äventyra framtidens resurser. Därför driver vi aktivt på utvecklingen av förnybar energi.

Utvecklingen mot ett framtida samhälle som drivs med hållbar kraft handlar inte bara om att ställa om från fossilt till förnybart. Vi driver även på utvecklingen genom att satsa på forskning inom flera områden, till exempel som vindkraft i kallt klimat. Dessutom initierar vi hela tiden nya strategiska samarbeten och genomför hållbara investeringar.

Vidderna och älvarna i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland är hjärtat i vår energiproduktion. Vi är glada att en sådan övervägande majoritet av vår energi inte bara är förnybar utan också producerad i vår hemregion i norra Sverige.

I dag har vi egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Just vattenkraften är vår största energikälla, och bidrar starkt till att nära 90 procent av vår energi är förnybar.

Vattenkraften kommer i huvudsak från Skellefteälven, men även från Piteälven i Norrbotten och några mindre vattendrag i området. I västerbottensorterna Skellefteå, Lycksele och Malå finns våra största egna anläggningar för bioenergi.

Utöver detta är vi delägare i kärnkraftverket Forsmark.

 

Kort om vår verksamhet

Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter och störst bland de kommunägda kraftbolagen.

Energiproduktion

Vi producerar el från förnybara energikällor. Till allra största delen kommer elen från norrländsk vattenkraft och vind­kraft.

Elnät

Vårt elnät är 1 200 mil långt och finns i nio kommuner. 100 mil av detta är en del av Sveriges regionnät.

Fjärrvärme

Vårt största fjärrvärmenät finns i Skellefteå, vi har också flera mindre nät i regionen. Vår fjärrvärme produceras främst med biobränsle.

Fibernät

Vi bygger och äger fibernätet i Skellefteå med omnejd. Åtta av tio kommuninvånare har tillgång till ett av Sveriges snabbaste och bästa nät.

Utveckling för framtiden

Vi satsar på forskning och samarbetsprojekt för att utveckla morgondagens energiförsörjning.

Kundfokus

Vi sätter kunderna och deras behov främst. Tryggheten i energileveransen har första prioritet liksom bra service och schyssta avtal.

Om vår
vatten­kraft

Om vårt elnät

Om vår vindkraft

Om vårt bred­bands­nät

Om våra ladd­stationer

Så jobbar vi hållbart

Om vår fjärr­värme