Energi med hjärtat i norr

Vi är en av Sveriges största kraftproducenter. Med en bas av vattenkraft producerar och levererar vi energi till företag och privatpersoner över hela Sverige.

Tack vare vår position har vi ett stort ansvar. Den kraft vi skapar måste tillgodose dagens behov av energi – utan att äventyra framtidens resurser. Därför driver vi aktivt på utvecklingen av förnybar energi, med målet att vår egen energiproduktion ska vara 100 procent hållbar.

Utvecklingen mot ett framtida samhälle som drivs med hållbar kraft handlar inte bara om att ställa om från fossilt till förnybart. Vi driver även på utvecklingen genom att satsa på forskning inom flera områden, till exempel som vindkraft i kallt klimat. Dessutom initierar vi hela tiden nya strategiska samarbeten och genomför hållbara investeringar.

Målet: 100 procent hållbar energiproduktion

Vidderna och älvarna i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland är hjärtat i vår energiproduktion. Vi är glada att en sådan övervägande majoritet av vår energi inte bara är förnybar utan också producerad i vår hemregion i norra Sverige.

I dag har vi egna produktionsanläggningar för vindkraft, bioenergi och vattenkraft. Just vattenkraften är vår största energikälla, och bidrar starkt till att över 80 % av vår energi redan i dag är förnybar.

Vattenkraften kommer i huvudsak från Skellefteälven, men även från Piteälven i Norrbotten och några mindre vattendrag i området. I västerbottensorterna Skellefteå, Lycksele och Malå finns våra största egna anläggningar för bioenergi.

Utöver detta är vi delägare i värmekraftverket i Alholmen, utanför Jakobstad i Finland, och i svenska kärnkraftverket Forsmark.

 

Anlaggningskarta2015

Så kan vi bäst nå 100 procent förnybart till 2040

För drygt ett år sedan presenterade fem svenska partier en blocköverskridande överenskommelse med målet om ett helt förnybart energisystem till 2040. För att undersöka vägen fram till 2040 har Skellefteå Kraft tillsammans med teknikkonsultföretaget Sweco tagit fram en rapport som beskriver två alternativa vägar till ett 100 procent förnybart energisystem.

Rapporten visar att målet om 100 procent förnybart är realistiskt att genomföra. Omställningen kommer att leda till ett samhälle med betydligt lägre miljöpåverkan, med lägre risker och som samtidigt kan leverera den stabilitet och energiförsörjning som ett samhälle i utveckling behöver.

Två scenarier

De båda alternativen som lyfts fram i rapporten kan beskrivas som ett ”nordligt” scenario där vattenkraft, landbaserad vindkraft och solkraft utvecklas tillsammans med ökad överföring i nord-sydlig riktning. Det andra alternativet är ett ”sydligt” där havsbaserad vindkraft får en väsentligt större roll tillsammans med landbaserad vind och sol. Swecos analys visar att det nordliga alternativet skapar minst obalanser i energisystemet och är mer fördelaktigt ur ett investeringsperspektiv.

Vattenkraft – en nyckelroll

Vidare visar rapporten är utmanande att växla ut så mycket planerbar produktion mot väderberoende. Därför är det nödvändigt att vattenkraften får en nyckelroll i ett förnybart system om vi vill behålla stabiliteten som dagens elmarknad uppvisar. En ökad överföring av el är nödvändigt oavsett vilken väg man väljer.

Vattenkraftens unika kombination mellan att vara en lagringsbar, klimatvänlig, förnybar och planerbar kraftkälla, gör den till en av Sveriges allra viktigaste naturtillgångar. När kärnkraften fasas ut och den väderberoende energiproduktionen byggs ut behövs vattenkraftens egenskaper och reglerbarhet för att säkerställa ett robust och tillförlitligt energisystem. Det går att öka vattenkraftens effekt med minst 24 % (3,4 GW) utan att bebygga nationalälvarna eller ta i anspråk nya fallhöjder. Vi anser därför att vattenkraften kommer att behövas i en större utsträckning än idag i framtidens förnybara energisystem.

Här kan du ta del av en sammanfattning av rapporten. Vill du fördjupa dig så finner du Sweco:s originalrapport här.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP