Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Batterier för förnybar energilagring

Batterier är en viktig teknologi när det kommer till att främja förnybar energi och minska beroendet av fossila bränslen. De spelar en avgörande roll i övergången till en mer hållbar energiframtid genom att lagra och distribuera el från förnybara källor som sol, vind och vatten.

Vad är ett batteri?

Batterier är elektriska energilagringsenheter som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi och vice versa. De består vanligtvis av en eller flera celler som innehåller kemiska ämnen som kan reagera med varandra för att producera elektrisk ström. Det finns många olika sorters batterier. Från små knappcellsbatterier i klockor till stora batteribanker. 

Förnybar energilagring

Förnybar energi, som sol- vind och vattenkraft, kan vara ojämn. Solen skiner inte alltid och vinden blåser inte konstant. För att utnyttja dessa energikällor fullt ut och säkerställa en konstant tillgång till elektricitet behövs lagringslösningar. Här kommer batterier in i bilden.

Användning av batterier inom förnybar energi

Batterier är avgörande för att lagra och använda el från sol- vind- och vattenkraftverk vid behov, samt för att jämna ut variationer i förnybar energiproduktion inom elnätet. De spelar även en viktig roll i att driva elektriska fordon med förnybar energi, vilket minskar beroendet av fossila bränslen.

Batteri till solcellsanläggningar

Solpaneler genererar elektricitet när solen är uppe, men för att använda den på natten eller under molniga dagar krävs batterier för att lagra överskottsel.

Batteri för lagring av vindkraft

Vindkraftverk kan generera mer energi än vad som behövs i realtid. Batterier hjälper till att lagra denna överskottsel för senare användning.

Energilagring för nätet

Energilager i form av batteriparker kan kopplas till elnätet och användas för att utjämna variationer i förnybar energiproduktion och efterfrågan. De kan också tillföra energi vid effekttoppar och hjälpa till att åtgärda kapacitetsbrist i elnätet.

Batteri i elektriska fordon

Batterier används också i elbilar och laddhybrider för att lagra och driva fordon med förnybar energi.


Typ av batteri

Det finns olika typer av batterier som används inom förnybar energi.

Litiumjonbatterier

Dessa är vanligt förekommande i bärbara enheter och elbilar och är kända för sin höga energitäthet och låga självurladdning.

Blybatterier

Blybatterier är prisvärda och används fortfarande i vissa solcellssystem, trots att de har en lägre energitäthet än litiumjonbatterier. 

Flödesbatterier

Dessa är mer sällsynta men erbjuder potential för långvarig energilagring, särskilt i storskaliga applikationer.

Natriumjonbatterier

Forskning pågår för att utveckla natriumjonbatterier som kan vara ett billigare alternativ till litiumjonbatterier.

Framtiden för batterier och förnybar energilagring

Forskning och utveckling inom batteriteknik fortsätter att driva innovationen framåt. Målet är att skapa mer effektiva, hållbara och kostnadseffektiva batterier som kan förbättra lagringskapaciteten och livslängden, samtidigt som de minskar miljöpåverkan.

De spelar en central roll i övergången till en förnybar energiframtid. Genom att möjliggöra pålitlig energilagring och distribution hjälper de till att minska koldioxidutsläppen och beroendet av icke förnybara energikällor. 

Virtuella batterier

Virtuella batterier kan du inte hålla i handen, utan de är en teknologisk lösning för att hantera och balansera energiflöden i ett elnät med hjälp av smarta styrsystem och anslutna enheter. Dessa system kontrollerar och samordnar flera elanvändare och produktionskällor för att replikera funktionerna hos fysiska batterier och uppnå en stabil och pålitlig elförsörjning.

Virtuella batterier möjliggör en mer effektiv och flexibel hantering av elenergi i elnätet, vilket hjälper till att minska kostnader, öka tillförlitligheten och främja användningen av förnybar energi. De är en viktig del av den smarta elnätstekniken och bidrar till att skapa en mer hållbar och anpassningsbar elförsörjningssystem.

Så funkar det

Övervakning och styrning

Virtuella batterier använder speciella sensorer för att hålla koll på elproduktion och konsumtion i realtid. De kollar även på elpriser och andra faktorer som påverkar elmarknaden.

Både stora och små energikällor kan skötas på olika sätt. För att kontrollera dessa källor i ett virtuellt batteri kan man behöva använda avancerade sensorer och övervakningssystem, eller enklare kommunikationssätt som inte kräver extra utrustning.

När dessa energikällor är uppkopplade och kan kontrolleras genom det virtuella batteriet, kan de användas för olika ändamål på elmarknaden. Det kan vara handel med el till dagspriser, medverkan i marknader för flexibilitet, eller att bidra till olika stödtjänster, beroende på vilka krav de uppfyller.

Effektutjämning i elnätet

Virtuella batterier kan hjälpa till att minska belastningen på elnätet, genom att temporärt minska elförbrukningen under perioder med hög efterfrågan eller otillräcklig produktion. Det hjälper till att undvika överbelastning och svarta uttag*.

*”Svarta uttag” är en term för strömavbrott som sker när elnätet inte kan leverera tillräckligt med elektricitet.

Injektion av överskottsel

Om det finns ett överskott av förnybar energi, till exempel från solpaneler eller vindkraftverk, kan virtuella batterier hjälpa till att lagra den överskottselektriciteten för att sedan använda den när det finns brist på förnybar energi eller när elnätet kräver stöd för att hålla rätt frekvens.

Handel på elmarknaden

Virtuella batterier, med resurser som klarar av att lagra energi, kan köpa och sälja el på elmarknaden för att dra nytta av fluktuationer i elpriserna.

 

Sillekrogsbatteriet

”Ju bättre batterierna blir, desto snabbare kan vi ersätta de fossila bränslena med förnybart”

Daniel Brandell

Uppsala universitet

Batterier är nyckeln till framtiden

The Northvolt Battery Factory

Dubbelriktad laddning

”Vehicle to Grid” V2G