Partnerskap för eldrivna transportlösningar

För att snabba på utvecklingen av eldrivna transportlösningar har Skellefteå Kraft ingått ett partnerskap med PWR Racing, teamet bakom STCC-föraren Robert Dahlgren från Skellefteå.

Utvecklingen av förnybar energi är en av Skellefteå Krafts viktigaste frågor.

Vi vill gå i täten för framtidens energiförsörjning och vara en del av den hållbara samhällsomställning vi står inför; omställningen till ett 100 procent förnybart energisystem till år 2040.

Det är en process som kräver insatser, innovation och initiativ på alla områden i vår vardag. Det gäller allt från hur vi värmer upp våra hus och laddar våra telefoner till hur vi transporterar oss.

100 procent elektrisk racingbil

Den sistnämnda är idag ett område som är inne i en intensiv fas. Ökningen av elbilar är enorm och utvecklingen går framåt i en rasande fart.

Elektrifieringen av våra olika transportlösningar är en av alla pusselbitar som Skellefteå Kraft vill vara med och lägga under arbetet för en hållbar framtid.

I ett första steg har samarbetet med PWR-racing resulterat i utvecklingen av en 100 procent elektrisk racingbil.

Så arbetar vi

Genom att vara delaktiga under den här spännande resan som pågår bidrar vi inte bara till omställningen och utvecklingen av energisystemet.

Vi får också kunskap om hur vi bäst kan bemöta samhällets och kundernas växande efterfrågan och behov av hållbar transport.

Skellefteå Kraft vill fortsätta arbeta för en förnybar fordonsflotta genom att satsa på ladd-infrastruktur och anpassade tekniklösningar för elfordon.

Det gör vi bland annat genom att installera och utveckla smarta lösningar som underlättar användandet av elektrifierade fordon i Sverige.

Vi förändrar tillsammans

En annan viktig del att jobba med är inställningen i samhället.

Där är Skellefteå Kraft övertygade om att motorsporten har en viktig roll att spela.

Racing är en naturlig innovations- och utvecklingsplattform där fordonets system och teknik testas till sin absoluta gräns. Den teknikutvecklingen kan sedan appliceras på bilar för konsumenter.

Det handlar inte bara om att arbeta för ökad marknadsföring och utveckling av eldrivna fordon utan också om att förändra attityder hos såväl privatpersoner som beslutsfattare.

Skellefteå Kraft är därför väldigt glada över att Skellefteåsonen och STCC-föraren Robert Dahlgren och hans företag PWR-racing vill arbeta med oss för att skapa fler förutsättningar inför omställningen av energisystemet.

I utvecklingen av en hållbar framtid har vi alla har ett ansvar – och tillsammans driver vi frågan framåt.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP