Batterifabriken Northvolt

Det kan aldrig bli för många batterier. Särskilt inte när målet är att göra Sveriges energisystem 100 % förnybart. Så vi bestämde oss för att investera i batterifabriken Northvolt, som just nu byggs i Skellefteå.

In english. Northvolt Ett kommer bli Europas största batterifabrik med tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och lagring av energi.

Men det är ingen vanlig gammal batterifabrik – här finns den cirkulära tanken med från start.

Skellefteå Kraft har varit drivande i arbetet för att möjliggöra en snabb etablering av batterifabriken. Det har bland annat skett genom leveranser av mark, elnät, fjärrvärme, kylvatten, ånga, fiberanslutningar och spillvärmemöjligheter. Idag är Skellefteå Kraft delägare i bolaget.

Ökad tillgänglighet till batterier är en nödvändighet.

Även i fortsättningen bidrar Skellefteå Kraft till arbetet med förnybara elleveranser, som används vid tillverkning av cellerna i batterierna.

Men det finns såklart förnybara processer i alla delar av produktionen. Uttjänta batterier används för att skapa nya, och med nya innovationer kan batterierna bli billigare och därmed mer tillgängliga.

En nödvändighet om fler ska kunna vara med och ställa om till ett 100 % förnybart energisystem.

På northvolt.com kan du läsa mer om batterifabriken.

Till toppen
69 queries in 0.000 seconds, using 9.65MB memory
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET