Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Sara kulturhus

Sara kulturhus är inte bara en av världens högsta träbyggnader och en plats där stadens kultur möts. Husets energisystem är också en viktig pusselbit i den hållbara staden.

In English. Med sina 20 våningar är Sara kulturhus en magnifik träbyggnad sett till både arkitektur och teknik. En samlingsplats för stadens kultur där liv och aktiviteter sjuder.

Men bakom kulisserna är det minst lika hög aktivitet, för där finns styrsystemet. En AI, som håller koll på byggnadens energiflöden – och anpassar sig till husets besökare. Den lär sig när det behövs mycket el eller värme. Och när det behövs mindre.

Datorn noterar allt i sitt stilla sinne och förbereder sig i god tid för nästa liknande situation. På så sätt är hela systemet alltid perfekt optimerat för varje enskild upplevelse.

Hus pratar med hus

Sara kulturhus kommunicerar också med närliggande byggnader, och för den delen, hela energisystemet i Skellefteå. Överflödig energi i fastigheten skickas vidare, till andra delar i staden. Eller sparas i batterier.

När byggnaden ska värmas upp används energin som genereras när ett annat hus kyls ner. All spillvärme går tillbaka ut i systemet, och inget går till spillo.
Och allt drivs av 100 % förnybar kraft.

Fastigheten är utrustad med solpaneler, batterier och värmepump som arbetar med elnät, vatten och fjärrvärmenät. Till och med sprinklern, som alltid annars drivs av diesel, drivs med förnybar kraft.

Sara kulturhus är ett klockrent exempel på hur ett hus skulle byggas i en stad, om det idag skulle byggas en stad från scratch. Ett hjärta av trä – som tar Skellefteå, Sverige och världen ett steg närmare ett 100 % förnybart energisystem.

Innovativ energiteknik

Konceptet har utvecklats av Skellefteå Kraft, som i samverkan med ABB, utforskar en helhetslösning av samtliga energiaspekter.

Den tekniska och kommersiella kompetens som byggs upp i projektet är en möjlig ingång till lösningar på effektproblematiken. Detta genom att energin nyttjas på ett allt mer effektivt sätt.

– Tillsammans vill vi visa att det är möjligt att ställa om till förnybara och mer hållbara energilösningar och att det görs i kombination med affärsnytta, säger Patrik Sundberg, affärsenhetschef produkter och tjänster på Skellefteå Kraft

Ett nära samarbete och innovativ energiteknik leder oss vidare i vår gemensamma strävan i att bidra till ett hållbart samhälle.

“En hållbar omställning till ett förnybart samhälle kräver nya och innovativa lösningar och just det är något vi på Skellefteå Kraft brinner för.”

Catarina Hägglund, chef Koncernstab och Hållbarhet på Skellefteå Kraft

Press och media

För pressförfrågningar, vänligen kontakta: press@skekraft.se

100 projekt för 100 % förnybar kraft

Solenergihuset Zero Sun
Elräserbilen PWR001
Den förnybara elbilspoolen