Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Piteälven

 
 
Samtliga Skellefteå Krafts vattenkraftverk ska under kommande år prövas inom ramen för den Nationella planen för omprövning av vattenkraften.

I och med detta förbereds ett arbete där vi ser över varje enskilt vattenkraftverk utifrån de tekniska och biologiska krav som finns i de kommande miljövillkoren. Även om prövningarna sker samordnat för ett helt vattendrag, så behöver ansökningar göras för varje enskilt vattenkraftverk.

I samband med de kommande miljöprövningarna av vattenkraftverken genomför vi noggranna analyser och utvärderingar av våra kraftverk, där vi undersöker varje kraftverks egna meriter, unika förmågor och förutsättningar.

Prövningsprocessen för Piteälven startar september 2025.

Ansöker om nya miljövillkor för Sikfors

Inför den kommande prövningen av Piteälven har vi beslutat för att ansöka om nya miljövillkor för Sikfors kraftverk.

Då omprövningen omfattar hela Piteälven kommer vi samtidigt att ansöka om ett återkallande av tillstånden för regleringsdammarna Malmesjaure, Rappen-Labbas och Pieskejaure. Det kommer sannolikt i förlängningen att innebära en utrivning av dessa anläggningar.

Att ta inriktningsbeslut om utrivning är inget enkelt beslut, då en utrivning påverkar miljö, kulturmiljö, närboende och andra intressen. Det är vår avsikt att genomföra denna förändring med så stor hänsyn som möjligt för dessa.

Informationsmöte om reglerdammar den 31 augusti 2023

 

Här hittar du frågor och svar om arbetet som planeras i Piteälven.

 

Nationell plan för

Omprövning av vattenkraften

Vi bidrar till vatten­kraftens miljö­fond