Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Åbyälven – Hednäs kraftverk

Samtliga Skellefteå Krafts vattenkraftverk ska under kommande år prövas inom ramen för den Nationella planen för omprövning av vattenkraften.

I och med detta förbereds ett arbete där vi ser över varje enskilt vattenkraftverk utifrån de tekniska och biologiska krav som finns i de kommande miljövillkoren. Även om prövningarna sker samordnat för ett helt vattendrag, så behöver ansökningar göras för varje enskilt vattenkraftverk.

I samband med de kommande miljöprövningarna av vattenkraftverken genomför vi noggranna analyser och utvärderingar av våra kraftverk, där vi undersöker varje kraftverks egna meriter, unika förmågor och förutsättningar.

Prövningsprocessen för Åbyälven startar i juli 2025.

Ingen grund för fortsatt drift

Inför den kommande prövningen av Åbyälven har vi beslutat för att ansöka om ett återkallande av tillståndet för Hednäs kraftverk. Detta innebär sannolikt i förlängningen att kraftverket kommer rivas ut.

Vi gör bedömningen, utifrån miljöeffekter, produktionsförmåga och renoveringsbehov, att det inte finns en grund för fortsatt drift av Hednäs kraftverk. De åtgärder som krävs för att möta de moderna miljövillkoren inte är rimliga givet den elsystemsnytta kraftverket har.

Att ta inriktningsbeslut om utrivning är inget enkelt beslut, då en utrivning påverkar miljö, kulturmiljö, närboende och andra intressen. Det är vår avsikt att genomföra denna förändring med så stor hänsyn som möjligt för dessa.

 

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om arbetet som planeras i Åbyälven.

Nationell plan för

Omprövning av vattenkraften

Vi bidrar till vatten­kraftens miljö­fond