Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Öreälven

Samtliga Skellefteå Krafts vattenkraftverk ska under kommande år prövas inom ramen för den Nationella planen för omprövning av vattenkraften.

I och med detta förbereds ett arbete där vi ser över varje enskilt vattenkraftverk utifrån de tekniska och biologiska krav som finns i de kommande miljövillkoren. Även om prövningarna sker samordnat för ett helt vattendrag, så behöver ansökningar göras för varje enskilt vattenkraftverk.

I samband med de kommande miljöprövningarna av vattenkraftverken genomför vi noggranna analyser och utvärderingar av våra kraftverk, där vi undersöker varje kraftverks egna meriter, unika förmågor och förutsättningar.

Prövningsprocessen för Öreälven startar september 2026.

Ansöker om nya miljövillkor för Agnäs

Inför den kommande omprövningen av Öreälven har vi beslutat att ansöka om nya miljövillkor för Agnäs kraftverk.

Vi gör bedömningen att det vid Agnäs kraftverk finns goda möjligheter att kombinera produktion av förnybar el och samtidigt genomföra en effektiv miljöanpassning.

Storforsens kraftverk

Storforsens kraftverk omfattas inte av den nationella planen eftersom anläggningen redan idag har ett tillstånd med moderna miljövillkor.

Nationell plan för

Omprövning av vattenkraften

Vi bidrar till vatten­kraftens miljö­fond

Om vår vattenkraft