Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Elbilen splittrar könen

Vet du var närmaste laddstolpe finns så är du troligtvis man till könet. I alla fall om du ska tro resultaten från en ny undersökning genomförd av Kantar Sifo och Skellefteå Kraft. Den visar nämligen på stora demografiska attitydskillnader till elbilar mellan könen.

Så skiljer sig män och kvinnor åt i fråga om elbilar:

Miljö – Allt fler vill skaffa en elbil, i synnerhet med miljön i åtanke. I Skellefteå Krafts undersökning uppger 68 procent att miljövänlighet är det främsta skälet till att skaffa en elbil, och bland kvinnor uppgår andelen till 75 procent.

Diagram över om man kan tänka sig att skaffa elbil inom de närmaste fem åren. 57 % kvinnor och 52 % män kan tänka sig det.

Pris – Men prisfrågan är något som påverkar män mer än kvinnor. Bland männen uppger 43 procent de inte kan tänka sig att skaffa en elbil om subventionerna skulle försvinna. Motsvarande siffra bland kvinnor är 33 procent.

Diagram över om man kan tänka sig att köpa elbil även om subventionerna till elbilar försvinner. 43 % män och 331 % kvinnor svarar nej.

Laddstolpar – Trots fler eldrivna bilar rullar på vägarna är det få som vet var närmaste laddstation finns. Undersökningen visar på en signifikant skillnad mellan kvinnors och mäns kännedom om var närmaste laddare finns i ens närområde. 18 procent fler män än kvinnor vet var de kan ladda bilen.
Diagram över om man vet var närmaste laddstation/laddstolpe finns där man bor. 51 % män och 56 % kvinnor svarar nej.

Se tidigare artiklar om undersökningen:

Barnfamiljer i landsbygd har mest att tjäna på elbil

Frekvent körning lämpar sig bra för elbil. Trots det är det fortfarande i storstäder, där man kör minst frekvent jämfört med övriga landet, som framtida elbilsägare ser sig själva. Det visar en undersökning genomförd av Skellefteå Kraft och Kantar Sifo.

– Vi ser att sättet man kör på i mindre orter eller som barnfamilj passar elbilen som fordon. Det är relativt korta sträckor till träning eller butiken men mer frekvent än i storstäder. I takt med att vi bygger ut publik laddning runt om i Sverige tror vi fler i de här grupperna kommer upptäcka att elbilen både är bättre för klimatet och billigare för plånboken, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef marknad och innovation på Skellefteå Kraft.

Enligt undersökningen kan 63 procent av hushållen med barn tänka sig en elbil inom fem år. Skellefteå Kraft tror att det är en siffra som kan komma att stiga i takt med att publik laddning blir tillgänglig på allt fler orter. Inom kort öppnar de första av 800 supersnabbladdare som Skellefteå Kraft bygger runt om i Sverige ihop med OKQ8.

– Den långsamma takten på elektrifieringen av bilflottan är något vi bygger bort. Snart finns inget hinder för att välja elbil, förutom möjligtvis priset – men det kommer begagnathandeln lösa, säger Patrik Grantås.


Se tidigare artiklar om undersökningen:

Publik laddning är viktigare än att ladda hemma om svenskarna ska välja elbil

En ny undersökning från Skellefteå Kraft och Kantar Sifo visar att tillgången till publika laddplatser är en av de överlägset viktigaste faktorerna för att svenskarna ska skaffa elbil – viktigare än att kunna ladda elbilen hemma. Pris och elbilens räckvidd spelar också en stor roll.

Diagram över vad som kan få svensken att köpa elbil.

–  När svenskarna nu ställer om sin bilflotta för klimatets skull är det viktigt att vi från företagshåll erbjuder förnybar laddning i hela landet. Det ska vara enkelt att ha en elbil, därför satsar vi på över 800 supersnabbladdare runtom i Sverige de närmaste åren, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef marknad och innovation på Skellefteå Kraft.

Att ställa om transportsektorn är en viktig del i att nå Sveriges klimatmål och en högt prioriterad fråga för Skellefteå Kraft. Med utbyggnaden av publik laddning för personbilar tar vi i höst de första viktiga stegen mot en elektrifierad bilflotta.

Diagram över varför svensken skulle avstå från att köpa elbil. Att elbilen är för dyr har högsta procent.

Inom kort öppnar vi de första av över 800 laddplatser som vi bygger tillsammans med OKQ8 de kommande åren. Laddplatserna kommer ha en kapacitet på 150 kWh, jämfört med de 50 kWh som är standard i dag. Vi ser en fördel i att vi, jämfört med många andra alternativ, kan garantera 100 % förnybar kraft.

Läs mer om undersökningen i vårt pressmeddelande

OKQ8 och Skellefteå Kraft etablerar 800 nya laddplatser. Läs mer

Läs mer om hur vi jobbar med laddnätverk