Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Grönt ljus för snabbladdning av tunga fordon i norra Sverige

Tunga fordon behöver precis som personbilar kunna drivas med förnybar energi. Därför måste de också kunna laddas längs vägarna i hela landet. I Skelleftehamn har Skellefteå Kraft byggt norra Sveriges första publika laddplats för tunga transporter, som ett steg i den hållbara omställningen.
 

Målet är att fler tunga transporter ska drivas med förnybar energi, och ta klivet bort från fossila bränslen. Därför har nu norra Sveriges första publika snabbladdare för tunga fordon öppnats. Här kan eldrivna bussar och lastbilar laddas effektivt och smidigt.

Bakom satsningen står Skellefteå Kraft, som samarbetar med aktörer där alla arbetar med att driva på elektrifieringen av tunga transporter i Skellefteåregionen. 

En viktigt del i den gröna omställningen

Skellefteåregionen spelar en viktig roll både i den gröna omställningen och den industriella utvecklingen som pågår i norra Sverige. Skelleftehamn valdes ut av strategiska skäl för den banbrytande laddstationen. Det ligger 18 km väster om Skellefteå, och i närheten finns flera relevanta aktörer.

I närområdet finns Northvolt som nyetablerad industri, Boliden som den historiskt tunga industrin, Scania som fordonsleverantör, Wibax som transportbolag, Skellefteå kommun som hamnoperatör och inköpare av transporter samt Skellefteå Kraft som leverantör av laddutrustning och förnybar energi.

Skyndar på övergången till hållbara alternativ

För att transportbranschen ska gå över till mer hållbara drivmedel krävs det att omvärlden möter upp de nya kraven. Med ökade möjligheter att ladda tunga fordon längs Sveriges vägar är förhoppningen att andelen eldrivna tunga fordon kommer att öka. En viktig förutsättning för en lyckad omställning från fossila till förnybara bränslealternativ är att laddningen är effektiv – det måste helt enkelt gå snabbt!

Fler snabbladdare för tunga fordon kommer

På laddstationen på Näsuddsvägen i Skelleftehamn kan tre lastbilar eller bussar laddas samtidigt, alla med en effekt på 300 kW vardera. Det är den första av sitt slag i norra Sverige. 

Under 2023 planeras fler laddplatser för tunga fordon. Sverige kommer att få 26 nya laddstationer via det här projektet som drivs av Skellefteå Kraft tillsammans med OKQ8 och Volvo Lastvagnar.

Etableringen är delvis finansierad av klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket. 

Fredrik Jonsson

”Det unika i den här satsningen för snabbladdning av tunga fordon är att aktörer från hela värdekedjan samarbetar i en region där elektrifieringen är i fokus.  Övergången till förnybar el som huvudsaklig energikälla är avgörande för en hållbar samhällsomställning. Med förnybar energi kan vi driva omställningen bland annat genom elektrifierade transporter och fordon.”

Fredrik Jonsson, affärsenhetschef E-mobilitet på Skellefteå Kraft.

Press och media

För pressförfrågningar, vänligen kontakta: press@skekraft.se

100 projekt för 100 % förnybar kraft

Vi höjer vatten-watten
Svegro deltar i sthlmflex
Brf Klockaren framtidssäkrar