Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Laddnätverk för eldrivna transporter

Som ett led i arbetet att utveckla ett samhälle som drivs av förnybar kraft, satsar Skellefteå Kraft på att bygga ut ett laddnätverk för eldrivna fordon.

Vårt mål är att göra allt vi kan för inspirera fler till att välja 100 % förnybar el. Just därför satsar vi på initiativ som ökar och underlättar användandet av elektrifierade fordon i samarbete med utvalda partners.

Elektrifiering av transporter

I takt med att samhället ställer om så växer eldrivna fordon med full kraft och nya användarorienterade lösningar behöver utvecklas gemensamt med den offentliga och privata sektorn. I dag sker laddningen till största del i hemmet eller på arbetet. Men för att möjliggöra framtidens hållbara resor kommer publika snabbladdare att vara en avgörande faktor.

Satsning på publika snabbladdare

Som ett naturligt led i utvecklingen tillgängliggör Skellefteå Kraft hållbar laddning på allt fler platser. Sedan 2016 bygger Skellefteå Kraft ut publika laddnätverk tillsammans med kommuner, samarbetspartners och företag. Nätverket växer i takt med att fler samarbetspartners ansluter sig.

För att underlätta för den växande skaran av elbilister inleder Skellefteå Kraft och OKQ8 ett samarbete som innebär etablering av 800 laddplatser på fler än 300 stationer runt om i landet. Skellefteå Kraft och OKQ8 blir därmed den största svenska aktören med den nya generationens publika snabbladdare.

Skellefteå Kraft ska inom de kommande sex åren installera minst 1 100 publika snabbladdare på cirka 400 av OKQ8:s stationer i Sverige och Danmark.

Vi jobbar med att förse fler platser med snabbladdning av laddbara bilar.

Elbilen splittrar könen