Laddstationer – bidrar till ett bättre klimat

I takt med att antalet elfordon ökar kommer även behovet av att ladda bilarnas batterier att öka. Vi vill bidra till omställningen till fossilfria fordonstransporter och minskade koldioxidutsläpp, därför bygger vi nu laddstationer för laddning av eldrivna fordon.

Satsningen görs dels för att bidra till minskade koldioxidutsläpp, dels som en del av vår affärsutveckling. Förutom att de publika laddstationerna behövs kommer det även att finnas ett behov av laddningsutrustning i både hem och på företag.

Under en kommande period kommer totalt 25 laddstationer att sättas upp i regionen. Ett tiotal placeras i Skellefteå med omnejd, inklusive flygplatsen, och resten följer de mest trafikerade vägarna både längs kusten och i inlandet.

Några av dessa laddstolpar har redan hunnit komma på plats. Som kommunägt bolag med ambitioner att arbeta för hela regionens bästa är det viktigt att laddinfrastrukturen når även utanför centralorterna.

Karta över driftsatta och planerade laddstationer

Karta med både driftsatta och planerade laddstolpar på.

Laddstationer i drift

Skellefteå: OKQ8, Solbacken
Skellefteå: Skellefteå Airport
Skellefteå: CK-Parkering
Skellefteå: Eddahallen
Byske: Byske Camping
Lycksele: Villa Veja
Lycksele: Hotell Lappland
Bygdeå: ICA Nära/Frasses
Ånäset: Pendlarparkeringen

Läs mer om våra laddstationer och hur det fungerar.

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET