Laddstationer – bidrar till ett bättre klimat

I takt med att antalet elfordon ökar kommer även behovet av att ladda bilarnas batterier att öka. Vi vill bidra till omställningen till fossilfria fordonstransporter och minskade koldioxidutsläpp, därför bygger vi nu laddstationer för laddning av eldrivna fordon.

Satsningen görs dels för att bidra till minskade koldioxidutsläpp, dels som en del av vår affärsutveckling. Förutom att de publika laddstationerna behövs kommer det även att finnas ett behov av laddningsutrustning i både hem och på företag.

Under hösten kommer 25 laddstationer att börja sättas upp i regionen. Ett tiotal placeras i Skellefteå med omnejd, inklusive flygplatsen, och resten följer de mest trafikerade vägarna både längs kusten och i inlandet. Som kommunägt bolag med ambitioner att arbeta för hela regionens bästa är det viktigt att laddinfrastrukturen når även utanför centralorterna.

Knappt hälften av stolparnas kostnader kommer att täckas av ett bidrag som Skellefteå Kraft har sökt och beviljats från Naturvårdsverkets satsning ”Klimatklivet”.

Här sätter Skellefteå Kraft upp sina laddstolpar för elbilar

Karta_laddstationer_webb

Här sätter vi upp stolpar

I Lycksele etableras en semisnabbladdare vid Villa Veja och två semisnabbladdare vid Hotell Lappland. Semisnabbladdarna är utrustade med uttag som möjliggör laddning av flertalet fabrikat av elbilar. Från och med mitten på december 2016 finns laddarna på plats i Lycksele.

Till toppen