Byte av panna ger lägre klimatpåverkan

1998 köpte Skellefteå Kraft fjärrvärmean­läggningen i Burträsk av fönsterfabriken Snidex. Restprodukter från fabriken blir till värme som går tillbaka till både fönsterfabriken och till bostäderna i Burträsk.

– Den stora fördelen är att vi har pro­duktionsanläggningen på samma ställe som bränslet. Det gör att både produktion och transporter är skonsamma för miljön. Förutom bränslet från Snidex så köper vi också bränsle från Martinssons i Bygdsiljum via Rebio, säger Leif Lundberg som är ansvarig för produktionsanläggningen i Burträsk.

Ett byte av panna ger lägre klimatpåverkan. Så under 2019 bytte vi ut de två befintliga värmepannorna mot en ny. Detta för att kunna säkerställa fjärrvärmen i framtiden men också för att ytterligare minska vår påverkan på miljön, något som alla som bor runt Burträsk också har glädje av. Den nya pannan har betydligt bättre miljöprestanda och är modernare än de pannor som finns där idag, avslutar Leif Lundberg.

 

Till toppen
81 queries in 0.000 seconds, using 21.60MB memory
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET