Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

I framkant för smarta hem

I samarbete med andra nationella och regionala aktörer arbetar vi bland annat med utveckling av nya tjänster för morgondagens ”smarta hem”. Det handlar om lösningar som kan bidra till att minska både kostnader och skapa hållbara lösningar.

I januari 2015 startade innovationsprojektet ”Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet”, som drivs av forskningsinstitutet Swedish ICT och där Skellefteå Kraft deltar tillsammans med bland andra Skebo och Skellefteå kommun.

Syftet är att skapa en öppen gemensam teknisk plattform för tjänster och gemensamma affärsmodeller. Idén om ”det smarta hemmet” är inte ny, det finns en rad olika smarta tjänster på marknaden.

Problemet är att de ofta bygger på helt olika tekniska plattformar och därför inte kan samverka på ett bra sätt. Nu utvecklas och testas en gemensam plattform för tjänster inom omsorg, energianvändning och fastighetsstyrning på mer än 100 lägenheter i Göteborg, Stockholm, Sundbyberg, Västerås och Skellefteå.

Totalt samlar projektet 25 partners; kommuner, bostadsbolag och små och stora företag. Vinnova finansierar med 10 miljoner kronor under två år, deltagande aktörer med sammanlagt 15 miljoner kronor.

– Genom att delta i projektet får vi möjlighet att utveckla teknik och affärsmodeller för hur framtidens bredbands- och elaffär kan se ut. Att medverka i ett nationellt projekt med flera större aktörer ger oss också ett nytt värdefullt nätverk, säger Ann-Christine Schmidt, FUI-koordinator på Skellefteå Kraft.

Läs mer om projektet.