Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Skillnaden mellan fossilfritt och förnybart

”Fossilfritt” och ”förnybart” är två olika begrepp som används inom energi- och miljösektorn. De syftar båda till olika aspekter av hållbar energiproduktion, men det är bra att veta att fossilfritt och förnybart inte är samma sak.
 

Målet med både fossilfritt och förnybart är att minska beroendet av fossila bränslen. De främjar båda två en mer hållbar och miljövänlig energiproduktion och användning.

Det är inte ovanligt att blanda ihop fossilfri el och förnybar el och tro att det är samma sak. Här hittar du både likheterna och skillnaderna.

Fossilfritt

  • Fossilfritt syftar på en situation där energiproduktionen och användningen inte involverar fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Fossila bränslen är kända för att vara icke-förnybara och bidra till utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar.
  • Målet med fossilfri energi är att eliminera eller kraftigt minska användningen av fossila bränslen och istället använda mer miljövänliga alternativ för att producera el, värme och andra former av energi.
  • Exempel på fossilfria energikällor är kärnkraft, solenergi, vindkraft, vattenkraft och geotermisk energi.

Förnybart

   • Förnybar energi hänvisar till energikällor som kan återföryngra sig själva inom en rimlig tidsram och inte uttömmas över tid. Dessa källor är naturligt hållbara och genererar energi utan att skapa långsiktiga negativa miljöeffekter.
   • Förnybara energikällor inkluderar solenergi, vindkraft, vattenkraft, biomassa och geotermisk energi. Dessa källor utnyttjar naturliga processer eller resurser som ingår i ett kretslopp och därför inte tar slut. De som helt enkelt kan återanvändas, alltså förnyas.
   • Förnybar energi är en viktig del av att uppnå en hållbar energiproduktion och minska klimatförändringarnas påverkan. Vissa förnybara energikällor kan ha vissa miljömässiga påverkningar, som behöver hanteras noggrant.

För att sammanfatta:

Förnybar energi är alltid fossilfri, men fossilfri energi är inte alltid förnybar.

Vattenkraft är ett exempel på en energikälla som är både fossilfri och förnybar eftersom den ingår i ett kretslopp.

Kärnkraft är ett exempel på en energikälla som endast är fossilfri eftersom den inte använder fossila bränslen, men framställs genom vissa resurser som inte ingår i ett kretslopp utan som kan ta slut.

Därför bör du välja förnybart

Så här arbetar vi håll­bart