Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Så här arbetar vi hållbart

Vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete på de frågor där vi har störst påverkan på människor och miljö och där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Sara Kulturhus

Varför behöver Sverige mer vattenkraft?

Skel­lef­teå Kraft

Learn more about us

Sponsring

Ansök senast 1 sep­­tem­­ber 2024

Hållbar sam­hälls­utveck­ling genom

Sustainable Skellefteå

100 projekt för 100 % förnybar kraft

För att göra Sveriges energisystem 100 % förnybart måste det experimenteras lite. Till exempel med elräserbilar och självförsörjande hus. Vi tänkte att 100 projekt vore lagom att börja med. Vill du se?

Jobba hos oss

Vill du ha ett vanligt, alldeles underbart jobb med målet att göra Sveriges energisystem 100 % förnybart?

Gör tillväxt möjlig

Hållbarhetsrapport 2023

Året i korthet 2023