Solkraft, en del av framtidens energi

Vi tror på solkraft som en del av framtidens energi och vill att fler ska få ta del av den. Med innovativa lösningar är målet att Skellefteå Kraft ska bli en fullskalig solkraftproducent.

För att möta klimatutmaningen behövs mer energi från förnybara energikällor. Det händer mycket inom solenergi och energilagring, utbyggnaden går allt snabbare. Vi på Skellefteå Kraft vill vara med och bidra i utvecklingen av solkraften.

Vi bygger upp kompetens

2016 startade vi ett tvåårigt solprogram för att bygga upp kompetens, etablera testanläggningar och utveckla affärsmodeller och kundlösningar. Inom ramen för programmet har vi påbörjat ett antal. Läs om några av de projekt vi driver nedan.

Zero Sun™

Med start i december 2017 började Skellefteå Kraft, i samarbete med A-hus, bygga en modern villa på 150 kvm som ska frikopplas från elnätet och vara helt självförsörjande på solenergi.

Villan som anpassas efter ett klimat i norra Sverige, med ojämnt fördelade soltimmar och mörka vintrar, är unik i sitt slag.

Med projektet vill vi visa att solkraften är en av framtidens viktigaste förnybara kraftkällor, även i norr, och att vi nu jobbar på att göra den så tillgänglig som möjligt.

Zero Sun är ett öppet experiment kring allt som rör solenergi i nordiskt klimat och kommer involvera både experter, sakkunniga och allmänheten.

Läs mer på zerosun.se

Satsning på solkraftanläggning

I augusti 2017 stod industrihotellet på Anderstorp i Skellefteå färdigt. Industrihuset har byggts i samarbete med Skellefteå Industrihus och kommer att vara självförsörjande på el under halva året.

Fastigheten har 540 solcellsmoduler till en yta av 886 kvadratmeter och den uppskattade solproduktionen ligger på 143 000 kWh per år. Anläggningen ska utvärderas och trimmas för att nå så bra resultat som möjligt.

Solkraften – snabb utveckling lokalt och globalt

Generellt blir vi allt bättre på att ta tillvara kraften i solen och omvandla den till förnybar elenergi. Solkraften används idag både i stor skala som solkraftsparker och i mindre skala av privatpersoner som sätter upp solceller på den egna villan.

Många offentliga aktörer installerar solceller på taken på exempelvis flygplatser, skolor och idrottsanläggningar, och en liknande utveckling sker även inom industrin.

Gränsdragningarna mellan konsument och producent suddas ut när allt fler fastighetsägare väljer att själva installera småskaliga anläggningar för solenergiproduktion.

Det kommer också nya smarta produkter för konsumenten som enkla solcellsladdare till mobiltelefonen, som underlättar i miljöer utan strömförsörjning eller elnät.

Globalt ökar solkraftens andel i takt med sjunkande produktionspriser. 2015 kom mer än 1 procent av den globala energiförbrukningen från solkraft.

Så lagras kraften

Hur kan vi lagra solkraftens energi för att använda den när energibehovet är som störst?

Lagring och laddning av solkraft

Solkraften produceras under nästan hela året, men mest under sommarhalvåret då behovet av el är lägre. Det gör det värdefullt att hitta bra lösningar för lagring och laddning av solkraft.

Elsystemets förmåga att lagra el från sommar till vinter blir allt viktigare i takt med att solkraften växer. Våra älvar kommer tillsammans med våra kunders egna lagringslösningar, som vi ser växa i takt med en stark batteriutveckling, att vara viktig för att optimera nyttan av solenergin.

Vi vill hjälpa våra kunder med rätt dimensionerade och därmed hållbara och optimerade solcells- och batteriinstallationer.

Zero Sun™

Skellefteå Kraft har låtit modern bygga upp en villa med unikt energisystem helt frånkopplat elnätet.

Det handlar om en modern villa självförsörjande på solenergi – året runt. Att vi dessutom gör det på en plats där solen lyser med sin frånvaro under stora delar av året, gör det hela extra spännande.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP