Solkraft, en del av framtidens energi

Som energikälla är solen oerhört viktig, vi tror på solkraft som en del av framtidens energi och vill att fler ska få ta del av den.

Skellefteå Kraft kommer ta allt mer plats genom innovativa lösningar samt ta steget fullt ut som solkraftsproducent.

Med bra, smarta hållbara lagringslösningar av solkraft skapas dessutom bättre möjlighet av reglerbar kraft. Det vill säga att använda energin av kraftslaget när den behövs som mest.

Solkraften – snabb utveckling globalt

Takten på utbyggnad av solkraft förväntas fortsätta öka och kostnaderna för solkraft förväntas fortsätta sjunka, vilket bidrar till utveckling.

Generellt blir vi allt smartare att ta hand om kraften i solen för att omvandla till förnybar energi.

Solkraften används både i stor skala som solkraftsparker och i mindre skala av privatpersoner som sätter upp anläggningar på den egna villan.

Gränsdragningarna mellan konsument och producent suddas ut. Allt fler fastighetsägare väljer att själva installera småskalig förnybar energiproduktion, framförallt genom solenergi.

Många offentliga aktörer installerar även solceller på taken på exempelvis flygplatser, skolor och idrottsanläggningar, och en liknande utveckling sker även inom industrin.

Vi ser också att smarta produkter tas fram för gemene man, enkla solcellsladdare till mobil och andra enheter som gör det enklare för oss att röra oss i miljöer som inte är strömförsörjda eller dit elnät inte når.

I takt med sjunkande produktionspriser har den installerade effekten ökat. 2015 passerade den 1 procent av den globala energiförbrukningen med den totala installerade effekten på 177 gigawatt.

Det här betyder solkraft för Skellefteå Kraft

Det är en spännande tid vi har framför oss och Skellefteå Kraft jobbar vidare med att undersöka solkraftens potential. Hur ska solenergi tas tillvara med hjälp av batterilösning.

Vi fortsätter arbetet med utredning hur solenergi påverkar kraftsystemet i Sverige samtidigt som vi investerar i test- och demonstrationsanläggningar.

Solen är en del av framtidens energi – vi tror på solkraft och vill att den ska bli tillgänglig för fler.

Spara på kraften

Hur kan vi lagra solkraftens energi för att använda den när energibehovet är som störst?

Lagring och laddning av solkraft

Solkraften produceras under hela året. Däremot kan sägas att solenergins förutsättningar är som mest gynnsamma under den period på året då nyttjandet är lägre.

Det gör det både värdefullt och intressant att titta på lösningar för lagring och laddning av solkraft.

Vattenkraften är både en bas- och reglerkraft och står idag för en stor del av säsongslagringen i elsystemet, även om potentialen för ökad säsongslagring är begränsad.

Vindkraften producerar drygt 60 procent av elen under de sex kallaste månaderna och inom solkraft är den motsvarande siffran 14%.

Solkraften har med andra ord en negativ med användandet av el medan vinden har en positiv, den produceras vid den tidpunkt på året då även användandet är högt.

Elsystemets förmåga att lagra el från sommar till vinter blir särskilt viktig i takt med att solkraften växer. 

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP