En förnybar elbilspool

På dagen är den vår, på kvällen är den din. Så att alla kan köra förnybart.

In english. I Skellefteå kan alla köra förnybart. Den förnybara elbilspoolen SK100 innebär att Skellefteå Krafts eldrivna poolbilar delas med allmänheten.

Det här är ett initiativ där Skellefteå Kraft vill göra det möjligt för alla att köra elbil eftersom elektrifieringen av fordon är en del av lösningen på klimatutmaningen.

– Vi är övertygade om att alla måste hjälpas åt om vi ska kunna ställa om Sverige till ett land som drivs av förnybar energi. Därför är det också självklart att vi ska återanvända och dela med oss av våra resurser, säger Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet på Skellefteå Kraft.

En förnybar satsning

Konceptet med den förnya elbilspoolen SK100 bygger på att Skellefteå Kraft hyr ut sina elbilar till allmänheten efter arbetstid.

På det sättet bidrar bilpoolen till att det inte köps in några nya bilar som belastar miljön. Istället är tanken att öka den låga nyttjandegraden på de bilar som företaget redan har.

– SK100 finns där när du har ett tillfälligt behov av en extra bil, men också för dig som inte har behovet av att ha en egen bil på heltid. Och allt detta kan du göra samtidigt du som blir en del av den gröna omställningen, säger Fredrik Jonsson, ansvarig för affärsinnovation på Skellefteå Kraft.

Inspirera fler

Förhoppningen är att fler företag ska vilja dela sina elbilar med medborgarna, inte bara i Skellefteå. Det finns en stor potential i fordon som bara står stilla under en stor del av dygnet.

Då är det bättre att dessa kan användas av fler och att vi tillsammans bidrar till en förnybar omställning. För precis som den här planeten är vår, borde också verktygen för att rädda den vara allas.

Samhällsnyttor som förenas med en elbilspool

• En minskning av miljö- och hälsofarliga utsläpp. Poolbilar är som regel betydligt nyare och renare än genomsnittsbilen. Sannolikt ersätter en pool i första hand gamla bilar med ännu sämre utsläppsvärden än genomsnittsbilen.

• Trafiksäkerhet. Eftersom poolbilar vanligtvis är betydligt nyare än genomsnittsbilen och därmed oftast säkrare ökas trafiksäkerheten. Den största trafiksäkerhetsvinsten skapar bilpoolen dock sannolikt genom att medlemmarna minskar sin körsträcka med bil.

• En poolbil har möjlighet att ersätta flera privatbilar som till exempel en andra bil.

• Eftersom befintliga fordon används i en större utsträckning så bidrar bilpooler till minskad resursanvändning.

• Eftersom en poolbil ersätter ett flertal privatbilar minskar platsbehovet för parkering. Detta är ett viktigt argument i städer, där plats är en dyr och begränsad resurs.

• Bilpooler bidrar till jämställdhet genom att den ger fler människor möjlighet att använda bil när det behövs eftersom bilens höga fasta kostnader fördelas på fler medlemmar.

Om SK100

Alla privatpersoner med giltigt körkort kan bli medlem och nyttja Skellefteå Krafts elbilpool.

Du blir enkelt medlem genom att registrera dig i Move Abouts app, där du också bokar din bil. Bilen öppnas med hjälp av en personlig kod och sedan är det bara att köra.

Elbilarna hämtas och lämnas i parkeringshuset Renen vid E4 i centrala i Skellefteå. Samtliga bilar är utrustade med motorvärmare och alkolås.

>> Läs mer om SK100

Till toppen
82 queries in 0.000 seconds, using 16.99MB memory
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP