Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Samarbeten för eldrivna transporter

En av de tydligaste trenderna som följer med klimatomställningen är elektrifieringen av transportsektorn. Som ett led i arbetet att utveckla ett samhälle som drivs av förnybar kraft, satsar Skellefteå Kraft på att möjliggöra så att det ska gå att ladda med 100 % förnybar energi.

Vi ser eldriven mobilitet som en naturlig förlängning av vår kärnverksamhet: att producera och distribuera hållbar energi.

Genom strategiska samarbeten vill vi bidra i omställningen till elektrifierade transporter och fordon. Vi fokuserar på att möjliggöra för laddning av personbilar med förnybar el, men bidrar också i arbetet med eldrivna tunga transporter, och med tillgängliggörande av bilpooler.

2021 har Skellefteå Kraft etablerat ett eget affärsområde för e-mobilitet med ansvar att koordinera och driva dessa satsningar.

Sveriges största laddnätverk i samarbete med OKQ8

Skellefteå Kraft har sedan 2016 varit delaktiga i utveckling och etablering av publika laddnätverk för eldrivna personbilar och lätta lastbilar, tillsammans med kommuner och olika företag och samarbetspartners.

Tillsammans med OKQ8 gör vi nu Sveriges största satsning på ett rikstäckande laddnätverk för snabbladdning.

Tillsammans med OKQ8 satsar vi nu stort på installation av publika snabbladdare: Fram till år 2026 planeras en utbyggnad med 800 nya laddplatser i Sverige och 300 laddplatser i Danmark, samtliga försörjda med 100 % förnybar energi. Effekten i laddstolparna blir 150 kW att jämföra med dagens standard 50 kW.

Skellefteå Kraft kommer, i samarbete med berörda kommuner, att etablera 25 laddstolpar för elfordon på olika platser i Norr- och Västerbotten. Genom satsningen bidrar vi aktivt till att skapa förutsättningar för en ökad elfordonsanvändning.

Elektrifieringen av tunga transporter

Med den så kallade Elektrifieringskommissionen vill regeringen påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet. Parallellt arbetar landets regioner för en snabbare omställning och Skellefteå Kraft deltar i två olika regionala projekt;

Samverkansprojektet Elregion Norrland är ett partnerskap mellan Skellefteå Kraft, Scania, Northvolt, Wibax och Boliden. Målet är att en betydande del av transporterna i och kring Skellefteå, varav 50 procent av transporterna på väg 372 mellan Boliden och Rönnskär, är elektrifierade innan 2025. Skellefteå Krafts roll blir att ansvara för laddnätverket som krävs för denna satsning.

Under 2022 kommer en laddplats för tunga fordon att stå klar i Skelleftehamn.

Lokal vätgasproduktion är ett partnerskap mellan Skellefteå Kraft, Storumans kommun, inlandsbanan, Inlandets Teknikpark, Umeå Universitet, SPGA, Region Västerbotten och länsstyrelsen. En förstudie planeras avseende produktion, lagring och användning av vätgas i transport- respektive industrisektorn.

Tillbehör för elbilar med Charge Amps

Skellefteå Kraft vill också ta plats och främja den växande elbilsmarknaden. Vi har bland annat gått in som delägare i Charge Amps AB, ett svenskt miljöteknik-företag som utvecklar och levererar innovativa tillbehörsprodukter för elbilar.  I produktutbudet finns laddkablar och laddboxar som förenklar laddningen för bilägarna.

Förnybar elbilspool för Skellefteåbor

Med elbilspoolen SK100 erbjuder Skellefteå Kraft eldrivna poolbilar till allmänheten i Skellefteå under sommaren 2022. Konceptet innebär att vi hyr ut företagets elbilar till allmänheten efter arbetstid, det vill säga på kvällar och helger.

Syftet med initiativet är att driva på utvecklingen av ett samhälle som drivs av 100 % förnybar kraft genom att ge alla i Skellefteå en möjlighet att prova en elbil. Att öka nyttjandegraden på de bilar som redan finns, sparar också både resurser och miljö.

Förhoppningen är att fler företag ska inspireras att vilja dela sina elbilar med medborgarna, inte bara i Skellefteå. Det finns en stor potential i fordon som bara står stilla under en stor del av dygnet.

I arbetet med elektrifiering och hållbar mobilitet bidrar vi till mål 9 om hållbara infrastrukturer, mål 11 Hållbara städer och samhällen och mål 13 Begränsad klimatpåverkan.

Elektri­fiering av tunga trans­porter

Elräserbilen PWR001

Skellefteå Kraft och OKQ8 etable­rar sta­tioner för snabb­ladd­ning