Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Arbetar tillsammans för en hållbar omställning av Rönnskär

Tillsammans med Boliden, Nevel och Sveaskog arbetar vi på Skellefteå Kraft med att undersöka möjligheterna att etablera en värdekedja för vätgas och biobränslen i Västerbotten. I förlängningen är målet bland annat att möjliggöra en utfasning av fossilt bränsle som idag används i processer vid smältverket Rönnskär.

Att kraftigt minska utsläppen av CO2 i samhället är en ambition som Skellefteå Kraft, Boliden, Sveaskog och Nevel delar.

I en förstudie ska vi nu utforska en möjlig lösning för att drastiskt reducera utsläpp vid Rönnskärsverken utanför Skellefteå.

Tillsammans bidrar vi aktörer till olika delar av värdekedjan. Skellefteå Kraft med sin erfarenhet av förnybara energilösningar, Sveaskog med fokus på skogsråvara, Nevel med tekniskt kunnande och erfarenhet kring allmännyttig infrastruktur och Boliden med fokus på processer för metallframställning.

Gemensamt stärker vi varandras förutsättningar och kopplar ihop flera sektorer.

Studien, som koordineras av Sweco, ska utvärdera den tekniska potentialen för ett storskaligt industrikluster inom produktion och användning av hållbart producerad energi såsom biokol och vätgas.

– Genom att samarbeta sektorsövergripande kan vår förnybara energi bidra med maximalt värdeskapande för Sverige, säger Joachim Nordin, koncernchef Skellefteå Kraft.

Förstudien förväntas pågå i sex månader, varefter parterna kommer att dra slutsatser och diskutera eventuella ytterligare samarbeten.

I fokus hos

Skellefteå Kraft

Våra vätgasprojekt

– ännu ett sätt för Skellefteå Kraft att bidra till omställningen