Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Frågor och svar

Undrar du över något? Sök här:
Hittar du inte vad du söker?
Ställ din egna fråga i vårat kundforum
Till kundforumet

Alla frågor och svar

Välj kategori:

Energiskatten tillkommer för alla elnätsabonnemang och är samma oavsett vilket elnätsföretag du har.

Från 1 januari 2022 är energiskatten 36 öre/kWh exklusive moms.

Använder du elen i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag på 9,6 öre/kWh. Avdraget görs direkt på din elfaktura, vilket innebär att du får betala 26,4 öre/kWh exklusive moms.

Avdraget på 9,6 öre/kWh har du om din anläggning finns i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kommun.

Planerar du att gräva på din tomt eller någon annanstans där det kan finnas ledningar bör du alltid ta reda på var våra el-, fjärrvärme- och fiberledningar är placerade innan du sätter igång. Allt för att minska risken att skada någon ledning.

För att få ledningarna utsatta i tid beställer du ledningsanvisning fem arbetsdagar innan grävningen påbörjas. Du gör beställningen via Ledningskollen.se. Gäller det en akut ledningsanvisning, kontakta Geomatikk.

Om du inte har beställt ledningsanvisning och råkar gräva av någon kabel så kommer du att bli ersättningsskyldig för de eventuella skador som uppstår. Vi rekommenderar därför alltid att man beställer ledningsanvisning.

Om du ska fälla ett träd som står nära en elledning så kan vi vara med vid fällningen och bevaka så att trädet fälls på ett säkert sätt. Dock vill vi att du fäller det själv, eller anlitar ett proffs. Den som ska fälla trädet kan även göra det utan vår medverkan om det känns säkert. Använd i så fall lämpliga hjälpmedel för att styra trädet.

Om du vill beställa trädbevakning som det kallas så gör du det genom att ringa telefon 0910-77 25 50. Det är viktigt att du är ute i god tid så vi kan planera in det utifrån vårt övriga verksamhetsbehov.

Om du vill avsluta en befintlig elanslutning behöver vi en skriftlig uppsägning minst en månad innan elanslutningen ska upphöra. När vi tagit emot uppsägningen monteras elmätare och elledningar ner och kopplas bort från elnätet. Detta gör vi utan kostnad.

Vill du ansluta fastigheten till elnätet igen så gäller reglerna för nyanslutning. För att anmäla uppsägning av elanslutning behöver du fylla i blanketten Uppsägning av elanslutning.

Blanketten behöver skrivas under av både den som står på elnätsabonnemanget och den som äger själva fastigheten.

Har du frågor kan du kontakta oss via telefon på 0910-77 25 50.

Under driftinformation hittar du information om aktuella strömavbrott och driftstörningar. Du kan även ringa felanmälan på telefon 020-77 27 00. Där nås vi dygnet runt.

Du kan även kontakta oss via Facebook som uppdateras löpande vid strömavbrott. Följ oss gärna där.

Om du har ett registrerat mobilnummer hos oss finns möjligheten att få en avisering via SMS vid strömavbrott i Skellefteå Krafts nätområde. Om du önskar avisering till flera mobilnummer kan du registrera dessa på Mina sidor samt läsa mer om vilka avbrott aviseringarna gäller.

Om du får strömavbrott vill vi att du börjar med att kontrollera säkringarna i proppskåpet och mätarskåpet, kolla om jordfelsbrytaren löst ut samt titta ut och se om det lyser hos grannarna.

Är du fortfarande strömlös efter att ha bytt säkringar och kontrollerat jordfelsbrytaren så kan du ringa vår felanmälan som är öppen dygnet runt på telefon 020-77 27 00.

Långa strömavbrott är ovanliga, men vi rekommenderar ändå att läsa våra tips om hur du kan tänka för att vara förberedd om du skulle råka ut för ett längre avbrott.

Om ett strömavbrott har varat längre än 12 timmar så har du enligt lagen rätt till ersättning. Om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar anses elavbrottet ha upphört. Ersättningen betalas ut per automatik på din elfaktura.

Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets längd och din beräknade årliga nätkostnad. Lägsta ersättningsnivå är 1000 kronor i de fall vi inte tillämpar så kallad jämkning.

Jämkning innebär vi gör en sänkning på ersättningsbeloppet efter ett strömavbrott. Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas:

  1. Om skyldigheten att betala är oskäligt betungande för elnätföretaget.
  2. Om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätföretagets arbetstagare för betydande risker.

Du behöver inte ansöka om ersättning. Vi betalar ut ersättningen per automatik genom avdrag på fakturan inom sex månader från avbrottsmånaden.

Har du frågor om avbrottsersättning så kan du ringa kundservice på telefon 0910-77 25 50.

Om du vill byta till större eller mindre mätarsäkring inom intervallen 16 Ampere – 25 Ampere så kontaktar du en elinstallatör som utför ändringen. Elektrikern kommer sedan att skicka in en föranmälan på detta till oss och då ändrar vi i våra system. Om du vill ändra till en mätarsäkring större än 25 Ampere vill vi att du kontaktar oss på telefon 0910-77 25 50.

Man får bara ändra till en mindre mätarsäkring en gång var tolfte månad. Att ändra till en större säkring får man göra så ofta man vill.

Kostnaden för en ny anslutning av el beror på olika faktorer, bland annat vilket avstånd det gäller och vilken mätarsäkring du behöver. Läs mer om hur det fungerar med en nyanslutning. Du kan även kontakta oss på telefon 0910-77 25 50 för att få en offert.

Ditt elnätspris består av en fast del, en rörlig del samt myndighetsavgifter. Den fasta delen beror på hur stor huvudsäkring du har. Se hela prislistan för elnätsabonnemang.

Sedan 1 januari 2018 faktureras energiskatten från ditt elnätsföretag.

Förbrukar ni el i datorhall, i yrkesmässig växthusodling eller har ert företag tillverkning i industriell verksamhet? Då har ni möjlighet att få lägre energiskatt på en del av förbrukningen.

Ni betalar från 1 januari 2022 36 öre/kWh exkl. moms oavsett geografiskt läge och kan sedan ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst.

För att vi ska kunna fakturera rätt energiskatt måste ni som normalt sett har rätt till avdrag på 9,6 öre/kWh exkl. moms meddela oss om detta.

Om vi fakturerat er felaktig energiskatt har vi rätt att efterdebitera er mellanskillnaden samt eventuella avgifter och räntor.

För mer information om reducering och återbetalning, besök Skatteverket.

Här kan du läsa mer om konsumenträttigheter.

Om enbart delar av huset är utan ström ligger problemet inom fastigheten. Oftast handlar det om en säkring som gått och det är en enkel sak att kontrollera och åtgärda själv. Kontrollera därför säkringar och huvudsäkringarna innan ni kontaktar oss.

Om du bor i en lägenhet eller ett flerbostadshus så är det oftast säkringarna i centralen i din egen lägenhet som går, men det finns också huvudsäkringar till en fastighet eller en lägenhet. Även dessa kan gå av olika anledningar. Huvudsäkringarna till huset eller lägenheten är ofta placerade i ett säkringsskåp utanför bostaden där även mätaren oftast sitter. Kontrollera därför även dessa säkringar.

Tips!

Ibland åker inte den färgade brickan i botten på porslinssäkringar ut ordentligt. För att vara på säkra sidan, prova då att byta ut säkringarna för att kontrollera.

Ett ytterligare bra tips är att lära sig sitt egna elsystem i hemmet. Om du redan på förhand vet vilka säkringar som leder till vilka apparater så underlättar det felsökningen.

Om du upplever att huvudsäkringarna ofta går så kan du behöva säkra upp till en större storlek på dina huvudsäkringar. Ta då kontakt med en auktoriserad elinstallatör för undersöka och genomföra detta.

En trygg och säker leverans med få avbrott kräver ett modernt och väl underhållet elnät. Varje år gör vi stora investeringar för att göra elnätet mer tåligt mot väder och vind. Den elnätsavgift du betalar går till att förnya och förbättra vårt elnät.

De satsningar vi gjort har resulterat i färre och kortare avbrott. Vi planerar att fortsätta med kvalitetshöjningarna inom vårt nätområde och installera ny teknik för bättre kommunikation, övervakning, styrning och automatik i elnätsdriften.

Samhället är idag mycket känsligare för strömavbrott vilket har fört med sig att kraven på elnätet har ökat både från kunder och myndigheter. Utöver vår satsning på investering och underhåll har vi också ändrat vår prissättning. Från och med 2013 är fördelningen av kostnader mer rättvis i förhållande till hur nätet nyttjas.

Nej, riktigt så fungerar det inte. Genom elnätsregleringen är det Energimarknadsinspektionen, Ei, som i förväg fastställer hur stora intäktsramar elnätsföretagen får, det vill säga vilka priser som får tas ut av kunderna. Vår prissättning ligger inom den intäktsram vi har blivit tilldelade.

Det finns 160 lokala elnätsägare i Sverige, vi är en av dem. Vårt elnät är cirka 1300 mil långt och består av både stadsnät och landsbygdsnät. Ett landsbygdsnät har färre kunder per meter ledning än ett stadsnät. Underhållskostnaden fördelas på kunderna vilket gör att det blir dyrare per kund i ett landsbygdsnät. Eftersom antalet kunder per meter ledning varierar mellan elnäten kan man inte rättvist jämföra priser mellan olika elnätsföretag.

Oftast varar strömavbrottet bara en kort stund. Vi gör allt vi kan för att du ska få tillbaka strömmen så snabbt det bara går. Om avbrottet blir längre är det några saker du kan kontrollera:

  • Att alla säkringar är hela, även huvudsäkringarna som ofta sitter bredvid mätaren
  • Har du en jordfelsbrytare – kontrollera att den inte har löst ut
  • Lyser det hos grannarna?

Om det fortfarande inte fungerar efter att du har gjort denna kontroll ber vi dig göra en felanmälan då det kan vara ett större avbrott.

Om du felanmäler till oss och felet vid vårt besök visar sig vara i din anläggning och inte på elnätet skickar vi en faktura på 2500 kr för besöket. Om du i förväg misstänker att felet kan ligga i din anläggning är det därför bättre att du istället kontaktar en elinstallatör.

Vi har samlat manualer till några av våra vanligaste elmätare här: se manualer.

Vid strömavbrott kan du träffa på både Skellefteå Krafts personal och personal från vårt helägda underhållsbolag Energiservice, som jobbar med att åtgärda problemet.

Din elkostnad består av två delar: Elnätskostnad och elhandelskostnad.

Elnätskostnaden bestäms genom ditt nätavtal och tecknas med elnätsföretaget. Vilket elnätsföretag du är kund hos beror på var du bor eller var din anläggning finns. Bor du i Skellefteå till exempel, där Skellefteå Kraft äger och ansvarar för elnätet, kommer du att ha Skellefteå Kraft som elnätsföretag.

Elnätsföretaget äger och underhåller ledningarna i området och ansvarar för att elen transporteras hem till dig. Eftersom du som kund inte själv kan välja elnätsföretag kontrolleras alla elnätsföretags prissättning av Energimarknadsinspektionen.

Vid en flytt är det viktigt att du först tecknar ett elnätsavtal med elnätsföretaget i området. När detta är gjort och du fått ditt anläggnings-ID är du redo att teckna ditt elhandelsavtal.

Du kan välja att ha ditt elhandelsavtal hos vilken elleverantör du vill. Elhandelsavtalet avser den el du förbrukar.

Vissa elföretag är enbart elhandelsföretag och äger inga elnät, medan Skellefteå Kraft är både elnätsägare och elhandelsföretag.

Se vår film där vi förklarar skillnaden mellan elnät och elhandel.

Du som bedriver jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk yrkesmässigt betalar 36 öre/kWh  exkl. moms i energiskatt från och med 1 januari 2022. Du kan sedan, som tidigare, ansöka om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst.

För mer information om reducering och återbetalning, besök Skatteverket.

När du behöver en tillfällig elanslutning under en begränsad tid, till exempel byggkraft eller byggström, kontaktar du både oss och en auktoriserad elinstallatör.

Ja, från och med den 1 januari 2018 fakturerar ditt elnätsföretag dig för energiskatten på el. Detta enligt ett beslut från Riksdagen. Tidigare var det din elleverantör som fakturerade energiskatten.

Från och med 1 januari 2018 syns alltså skatten du betalar vid posten för elnätskostnaden istället för elhandelskostnaden. Moms på energiskatten flyttades tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Ja, om du har valt ett elavtal där du debiteras timpriser eller tecknat tillvalet Timme för timme så kommer du också att kunna se dina timavläsningar på Mina sidor.

Timavläsningarna uppdateras dock inte i realtid utan syns på Mina sidor när vi fått in dem från ditt elnätsföretag, vilket oftast är dagen efter.

Det är en del av elnätsavgifterna som du betalar till ditt elnätsföretag och den är kopplad till hur mycket el du använder. Man kan säga att den avser själva transporten av el genom ledningarna till dig.

Du kan se hur mycket vår elöverföring kostar på sidan för våra elnätspriser.

Ja, från 2020 och framåt har vi ett löfte till dig som kund att om du under ett år haft tolv avbrott eller fler för något av dina elnätsabonnemang, så ersätter vi dig med din nätavgift för december det året, dock lägst 500 kronor inklusive moms.

För dig som är effektkund så blir ersättningen en tolftedel av din fasta nätavgift för det året.

Avbrotten behöver ha varit längre än tre minuter för att ersättningen ska falla ut. Ersättningen dras sedan av från din faktura i början av nästkommande år.

Vi började med kundlöftet 2019 och då avsåg det de elnätsabonnemang som haft elva eller fler avbrott under ett år.

Modellen för kompensation enligt förslaget om elprisstöd är utformad som en trappa.

I tabellen nedan kan du se hur mycket du får i kompensation*.

Förbrukning per månad (kWh) Stöd per månad (SEK)
700 – 899 100
900 – 999 200
1000 – 1099 300
1100 – 1199 400
1200 – 1299 500
1300-1399 700
1400-1499 900
1500-1599 1100
1600-1699 1300
1700-1799 1500
1800-1899 1700
1900-1999 1900
Över 2000 2000

Genom denna länk kan du ta del av regeringens frågor och svar om elprisstöd.

*Siffrorna är enligt informationen på regeringens hemsida 2022-03-25.