Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Tillgänglighet för skekraft.se

Skellefteå Kraft står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur skekraft.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från skekraft.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Visuellt ser text och länkar ibland ut som en lista men i koden är den inte uppmärkt som en lista. Det kan göra uppläsning och navigering svårare för hjälpmedel.
 • Det finns instruktioner som är svåra att följa för den som inte kan se.
 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och kan vara svåra att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • En del länkar kan vara svåra att uppfatta för den som är färgblind.
 • Det finns texter och funktioner som har färger som kan vara svåra att se.
 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel för uppläsande hjälpmedel.
 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.
 • Det kan vara svårt för användaren att se om hen kommit rätt efter att ha klickat på en länk.
 • Sidtitlar är inte alltid tillräckligt beskrivande.
 • Sidflikar är inte alltid tydliga.
 • Rubriker, ledtexter och etiketter hjälper inte alltid användaren att förstå innehåll och syfte.
 • Texten som går att läsa är inte alltid samma som ska användas för att styra med rösten eller som läses upp.
 • En funktion kan ha olika namn trots att de har samma funktion, vilket kan göra det svårare att förstå och känna igen sig på webbplatsen.
 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus, till exempel menyn och inloggning.
 • Det saknas genväg till huvudinnehåll.
 • Hela webbplatsen är inte indelad i sektioner och användaren saknar möjligheten att hoppa förbi återkommande innehåll.
 • När innehåll dyker upp i nytt fönster på sidan så riskerar användare som navigerar utan mus att hamna bakom det nya fönstret.
 • För den som navigerar med tangentbord eller utan mus är det svårt att se var fokus är.
 • Vid navigering med tangentbord är ordningen inte logisk.
 • Engelska text är inte uppmärkt och riskerar att läsas med svensk röst.
 • Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för uppläsande hjälpmedel.
 • När det går att välja bland flera knappar eller kryssrutor saknas det en rubrik som förklarar syftet för användare med hjälpmedel.
 • Formulär saknar automatisk komplettering.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.
 • Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.
 • En del knappar saknar namn och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden som går att fälla ut.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när områden uppdateras.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om att det finns sökförslag.
 • När text förstoras kan det bli svårt att läsa.
 • Pdf:er är inte tillgängliga.

Oskäligt betungande anpassning

Skellefteå Kraft åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Skellefteå Kraft har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång. Vi har även påbörjat arbetet med att ta fram en ny webbplats som ska uppfylla lagen.

Skellefteå Krafts begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av samtliga problem på nuvarande plattform skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna kommer vissa anpassningar av nuvarande webbplats ­vara oskäligt betungande.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks  har gjort en oberoende granskning av skekraft.se.

Senaste bedömningen gjordes den 2 november 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 6 november 2020.