Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Spillvärme från Rönnskär kan ersätta torven på Hedensbyn

Ulf HedqvistUlf Hedqvist, affärsenhetschef på Värme.
En stor del av den spillvärme som i dag uppstår vid verksamheten på Boliden Rönnskär i Skelleftehamn förblir outnyttjad, då det lokala fjärrvärmenätet i området under vissa tider på året inte kan ta emot mer energi. Detta vill Skellefteå Kraft och Boliden Rönnskär ​göra något åt.

Genom att koppla samman fjärrvärmenätet i Skellefteå med fjärrvärmenätet i Skelleftehamn skulle denna spillvärme även kunna användas i Skellefteås fjärrvärmenät. Realiseras sammankopplingen så kan Skellefteå Kraft ersätta över 108 000 MWh per år av det bränsle som eldas vid bioenergikombinatet på Hedensbyn.

Spillvärme istället för torv

– Hela vårt användande av torv skulle kunna ersättas med spillvärme och totalt skulle vi kunna minska våra koldioxidutsläpp med omkring 25 500 ton per år, konstaterar Ulf Hedqvist, affärsenhetschef värme vid Skellefteå Kraft.

Stöd från klimatklivet

Sammankopplingen har diskuterats mellan parterna sedan början av 1990-talet, men har varit lagd på is grund av svårigheter att få de ekonomiska kalkylerna att gå ihop. Bolagen har därför ansökt om stöd från Klimatklivet, Naturvårdsverkets stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar, som nu har beviljats.

För Skellefteå Kraft motsvarar stödet från Klimatklivet hälften av den totala investeringskostnaden på cirka 174 miljoner kronor.

– Det är mycket glädjande! Detta ger oss även en möjlighet att på ett energieffektivt sätt möta den ökade efterfrågan på fjärrvärme som samhällsexpansionen i Skellefteå medför, säger Ulf Hedqvist.

Beslut

Nu går respektive bolag vidare för att fatta beslut om den egna delen av investeringen. Besluten förväntas vara fattade i september och om båda parter väljer att gå vidare kommer arbetet med den kulvert som ska förena de två näten planeras in och startas. Denna kulvert ska gå mellan Hedensbyn och Ursviken. Under de kommande åren ska två nya pumpstationer och en växlarstation byggas samt en fjärrvärmekulvert i Skelleftehamn förstärkas.

Målet är att spillvärmeleveransen från Rönnskär till Skellefteås fjärrvärmenät påbörjas under 2024.