Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Fjärrvärme – trygg och prisvärd uppvärmning

Vi tror att du är intresserad av värmen i ditt hem. Men inte lika intresserad av att tänka på den. Den ska bara fungera, vara hållbart producerad och prisvärd.

Vi jobbar dagligen med att du ska vara trygg och kunna fokusera på det som ger dig energi. Här finns några värmande fakta som gör att du lugnt kan luta dig tillbaka.

En värme som i princip sköter sig själv

Med fjärrvärme finns värmen och varmvattnet alltid där. Och om du behöver oss så finns vi alltid nära. Det värmer förhoppningsvis också.

Bekvämt

Fjärrvärmen sköter i princip sig själv. Frånsett enstaka underhåll av din värmecentral behöver du inte göra något.

Driftsäkerheten är hög och du kan resa bort utan problem. Enkelt och bekvämt!

Praktiskt

Fjärrvärme ger en jämn behaglig värme året runt. Du har obegränsad tillgång till varmvatten, även de tider när åtgången är som störst.

Dessutom behöver du ingen varmvattenberedare.

Ekonomiskt

Underhållskostnaden är låg och eftersom fjärrvärmen klarar fastighetens effektbehov under hela året behöver du ingen extra el för uppvärmningen.

Du betalar bara för den fjärrvärme du använder. De flesta villor kan säkra ned till 16 A efter byte till fjärrvärme, vilket gör att den fasta avgiften för ditt elabonnemang blir lägre.

Själva installationskostnaden är också låg, jämfört med att till exempel borra för bergvärme.

Klimatsmart

Bränslet till vår fjärrvärme består framförallt av restprodukter och spillvärme från traktens industrier. När biobränslet finns på nära håll betraktas fjärrvärme som en hållbar energikälla som är skonsam för miljön.

Den skapar inget extra tillskott av koldioxid till atmosfären och påverkar alltså inte klimatet.

Enligt Energiföretagen Sverige har fjärrvärmen i Västerbotten minskat utsläppen av koldioxid de senaste 20 åren motsvarande utsläppen från cirka 29 000 personbilar!

Bättre luft och mindre koldioxidutsläpp

Fjärrvärme gör att luften blir mycket bättre. Om flera använder ett och samma system, istället för att ha sin egen värmepanna, minskar utsläppen av koldioxid.

Det beror på att när fjärrvärmen byggs ut ersätter den i huvudsak uppvärmning från el och olja.

Stora anläggningar som kraftvärmeverk har dessutom mycket bra förbränning och höga krav på rening av utsläpp.

På branschorganisationen Svensk Fjärrvärmes webbplats finns mer information för dig ta reda på mer om fjärrvärmens effekter på miljön.

Rent

Din fjärrvärmecentral är enkel, ren och lättskött utan damm, skräp och sot. Du slipper buller och lukt i huset.

Utrymmeseffektivt

Fjärrvärme tar liten plats. Centralen i din villa är bara ca 40×60 cm komplett med styrutrustning, värmemätare och allt annat som behövs för att värma huset.

Om du tidigare har haft ett pannrum kan du använda det utrymmet till ett hobbyrum, bastu eller förråd.

Med fjärrvärmen finns personal tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Vi syns inte alltid, men finns där om du behöver oss. Vi har jour, ifall något skulle hända med din fjärrvärmecentral.

Nu är det nästan aldrig nån som ringer eftersom fjärrvärme är ovanligt driftsäkert och enkelt. Men för din skull tycker vi ändå att tryggheten ska finnas där.

Vad gör vi

Hos oss finns specialister som brinner för värme och att du ska ha det bra. När vi inte hjälper dig, vidareutvecklar vi smarta lösningar så att vi kan fortsätta producera värme effektivare, enklare och bättre än alla andra.

Det är nämligen vårt uppdrag.

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärmen är hållbar och värmen kommer till största del från förnybar energi.

Fjärrvärmen kommer till din fastighet i form av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk.

I ditt hus finns en fjärrvärmecentral med två värmeväxlare där det heta fjärrvärmevattnet dels värmer upp husets radiatorer och dels varmvattnet i kranarna.

Det avkylda fjärrvärmevattnet går sedan tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp.

Vattnet som strömmar i fjärrvärmenäten är inte samma vatten som i varmvattenkranarna och radiatorerna eftersom de har egna slutna system.

Vi levererar fjärrvärme på följande orter:

 • Boliden
 • Bureå
 • Burträsk
 • Byske
 • Jörn
 • Kåge
 • Lycksele
 • Lövånger
 • Malå
 • Norsjö
 • Robertsfors
 • Skelleftehamn
 • Skellefteå centralort
 • Stensele
 • Storuman
 • Ursviken
 • Vindeln
 • Ånäset

Nytt bidrag för dig som vill skaffa fjärrvärme

Från och med 3 juli 2023 kan du få upp till 30 000 kronor i bidrag när du energieffektiviserar ditt hushåll.

Regeringen har nämligen beslutat att införa ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus.

Det gäller till exempel dig som ställer om genom att byta ut din direktverkande el mot en värmepump eller ansluter dig till fjärrvärmenätet istället.

Prissättningsmodell

Priset på fjärrvärme sätts i konkurrens med de alternativa uppvärmningssystem som den lokala marknaden erbjuder.

Priset påverkas främst av elnätspriser och kostnaden för installation av de alternativ som finns för kunden, till exempel bergvärme. Även elhandelsprisernas nivå påverkar priset över längre sikt, men stundtals snabba svängningar på elmarknaden påverkar inte dig som fjärrvärmekund.

Konkurrenskraftigt och stabilt

Prissättningsmodellen används för att exempelvis höjda bränslepriser eller kraftigt svängande elpriser inte ska belasta dig som fjärrvärmekund. Fjärrvärmepriset ska över tid vara konkurrenskraftigt och mer stabilt än de alternativ som finns tillgängliga på den lokala marknaden.

Transparent prissättning

Det är vår ambition att kommunikation kring prissättningsmodellen kännetecknas av öppenhet. Med det menar vi att prissättningen och att informationen är korrekt, enkel och tydlig. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Heja fjärrvärmen!

Fjärrvärme i Västerbotten har minskat utsläppen av koldioxid de senaste 20 åren motsvarande utsläppen från cirka 29 000 personbilar.

Här finns mer att ta del av om en värme som aldrig tar slut.

Fjärrvärme

Aktuella priser för ditt område

Smart värme

Skönare värme med full koll från mobilen

Kostnadsfri utbildning

Lär dig mer om din fjärrvärme­central

Jag är intresserad av ansluta min villa eller radhus till fjärrvärmenätet

Fjärrvärmens lokala miljövärden