Bli en del av företagets kraft

Att arbeta på Skellefteå Kraft innebär att du är med och bygger ett samhälle som håller för flera generationer framöver. Som en av Sveriges största kraftproducenter har vi målet att nå en 100 % förnybar energiproduktion.

Skellefteå och närliggande region kommer de närmaste åren att utvecklas i rekordtakt. Med företagsetableringar, ökad inflyttning och fler bostäder krävs hållbara satsningar på infrastruktur som också följer med i utvecklingstakten. Skellefteå Kraft bygger just nu ut elnätet, vi förstärker och breddar fibernätet samt driver flera vind-, vatten- och solkraftsprojekt som förstärker kapaciteten.

Men vi är också med och skapar nya innovationer, nya hållbara affärer och driver utvecklingen mot förnybart tillsammans med samarbetspartners. Tillsammans med offentliga och privata aktörer utvecklar och utmanar vi traditionella metoder, för att nå målet 100 % förnybart till 2040.

Kompetensutveckling - en naturlig del av ditt arbete

I ditt jobb hos oss deltar du regelbundet i kompetens- och utbildningssatsningar som syftar till att du ska kunna växa i din yrkesroll. Insatser som stärker dig i din utveckling är en naturlig del av ditt arbete hos oss.

Anledningen till att vi satsar på din utveckling är att summan av dina kollegors samlade kompetens och erfarenheter är grunden för vår kraft. Utan den stannar Skellefteå Kraft.

Förberedande ledarutvecklingsprogram - för dig som vill leda

Stark kompetens på varje position i företaget är en nyckel för att vi ska nå framgång. Extra viktigt är det att personer på ledande positioner kan driva och utveckla vår verksamhet. För dig som har ambitionen att bli en ledare erbjuder vi möjligheten att söka till ett internt förberedande ledarutvecklingsprogram

Som chef i vår organisation bär du vår värdegrund, våra kärnvärden, visioner och mål, och utvecklar din förmåga att engagera dina medarbetare och göra dem delaktiga i företagets utveckling. Alla chefer hos oss får stöd i sitt ledarskap, genom exempelvis coachning och kompetensutveckling.

Siktar du inte mot en chefsposition, erbjuder vi andra karriärvägar. Du kan till exempel bli projektledare eller bredda din yrkeskunskap. Just nu tittar vi även på möjligheten att låta dig specialisera dig inom ett område.

Att arbeta med oss

Hos oss finns ca 120 olika befattningar att växa och utvecklas inom. Men oavsett hur fascinerande och inspirerande arbetet är, måste du fortfarande få utrymme för så mycket annat i livet. Att bara vara. Med familj och vänner, med närhet till både stad och natur, med mer fri tid.

På Skellefteå Kraft vill vi driva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. På så sätt skapar vi hållbarhet för både medarbetare, företaget och samhället.

Du bidrar till tillväxt

De vinster som du är med och skapar investeras och skapar tillväxt och sysselsättning i hela regionen. Under 2019 investerade vi drygt 1,2 miljarder kronor för att säkra stadens tillväxt och våra leveranser av förnybar el, värme och kommunikation.

Samarbeten för samhällsutveckling

Skellefteå Kraft är del i ett större kluster som driver och utvecklar regionen genom hållbara lösningar. Det handlar om allt från energioptimering, till lagring av energi.

Mer om våra samarbeten och partnerskap

Fokus på förnybar energiproduktion

Tack vare våra vidder och älvar i norra Sverige ligger vi i framkant när det kommer till förnybar energiproduktion. Våra egna produktionsanläggningar innefattar vindkraft, biokraft och vattenkraft, och bidrar redan idag till att 88% av den energi vi producerar är förnybar.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Vi vill att du har balans i livet

När medarbetarna mår bra, mår verksamheten bra. Därför skapar vi möjlighet för bland annat; friskvårdsaktiviteter, företagshälsovård, vidareutbildningar, ledarutveckling, vårdförsäkring, flextid, arbetstidsförkortning och mycket mer. Vårt mål är att vara branschens bästa arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare.

För att se att vi är på rätt väg mäter vi regelbundet hur medarbetarna inom Skellefteå Kraft uppfattar företaget som arbetsgivare, med hjälp av motiverad medarbetarindex (MMI). Vårt mål är att ha ett MMI och ledarindex som är högre än 75. I senaste mätningen når vi ett MMI på 70 och ett ledarskapsindex på 74. Genomsnittligt MMI för svenska företag är 63.

Mer om hur vi jobbar för att vara en attraktiv arbetsplats.

Med respekt för varandra skapar vi en bra arbetsmiljö

Din arbetsmiljö ska vara trygg, sund och säker. För oss är det en självklarhet, inget privilegium. Det gäller såväl den fysiska arbetsmiljön som den psykosociala. Vi vill att du varje dag kan gå till ett jobb där det råder bra laganda och där alla har en ömsesidig respekt för varandra, så att vi alla kan utvecklas, trivas och göra vårt allra bästa.

För att åstadkomma en sådan här miljö arbetar vi till exempel förebyggande för att minimera eventuella risker i ditt arbete. Vi stimulerar hela tiden dig som medarbetare till att bidra till en god arbetsmiljö genom att utbilda och att informera.

Vi satsar på din hälsa

Om du ska trivas och må bra på jobbet, måste du också må bra fysiskt och mentalt. Därför erbjuder vi dig möjligheten att delta i våra friskvårdssatsningar och motiverar dig till att vilja göra det. Vi är övertygade om att sådana insatser är centrala för att skapa ett sunt och trivsamt arbetsklimat och förebygga sjukskrivningar och ohälsa

För att skapa det klimatet omfattas alla medarbetare av företagshälsovård som ett led i vårt långsiktiga arbetsmiljö- och hälsoarbete. Vi erbjuder även ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter för att inspirera till ett hälsosamt arbetsliv. Det inkluderar allt från till exempel bad, yoga och lunchgympa till massage och körsång.

I vårt hälsoarbete är vår personalförening också viktig Inom företaget finns 11 olika sektioner som ordnar aktiviteter inom bland annat kultur, foto, dykning, stugor och jakt.

Vi hoppas att insatserna ska göra att du mår bättre, oavsett om du är hemma eller på jobbet.

 

Till toppen
Powered by PageSpeed