Fortsatt topp 30 bland Sveriges mest hållbara varumärken

I årets resultat av Sustainable Brand Index (SBI) hamnar Skellefteå Kraft återigen i topp på plats 26 och är därmed det högst rankade energibolaget med egen produktion.

SBI är Skandinaviens största varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Totalt har 326 varumärken utvärderats och i år hamnar Skellefteå Kraft fortsatt på topp 30 (plats 26) bland Sveriges mest hållbara varumärken.

Skellefteå Kraft är också i topp bland energibolagen med egen produktion.

Catarina Hägglund, kommunikationschef på Skellefteå Kraft. Skellefteå Kraft fortsatt topp 30 bland Sveriges mest hållbara varumärken

– Skellefteå Kraft vill vara en del av den omställning till 100 procent förnybar energiproduktion som samhället står inför.

Vårt arbete med ansvar och hållbar utveckling omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan. Från val av energikällor och produktion av el och värme, till distribution och våra kunders slutanvändning, säger Catarina Hägglund, chef för kommunikation och hållbarhet på Skellefteå Kraft.

– Att vi kommer så högt rankingen är ett fantastiskt kvitto på vårt arbete med att driva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt, samtidigt som vi går i täten för morgondagens energiförsörjning. Det stärker oss i vårt interna arbete med att minska vår påverkan på människor och miljö, berättar Catarina Hägglund.

Undersökningen visar att Skellefteå Kraft är ett av Sveriges mest hållbara företag.

Följ med Skellefteå Kraft i vardagen

För visa hur Skellefteå Kraft bidrar till både energimässig och social hållbarhet, kan du följa familjen Lindholms vardag med Skellefteå Kraft i hemmet, på jobbet, i kälkbacken och på taekwandoträningen.

Därför har Skellefteå Kraft valt att delta i undersökningen

Som ett led i att nå bolagets vision om Sveriges bästa energibolag ska hållbarhet genomsyra alla bolagets beslut och handlingar.

Hur konsumenterna upplever att Skellefteå Kraft arbetar med hållbarhetsfrågor, är en viktig indikator på hur väl Skellefteå Kraft som bolag lyckas kommunicera sina beslut och handlingar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Därför har Skellefteå Kraft valt att vara med i studien Sustainable Brand Index.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP