Skellefteå Kraft är ett av Sveriges mest hållbara företag

I årets resultat av Sustainable Brand Index (SBI) hamnar Skellefteå Kraft återigen i topp på plats 25 och är därmed det högst rankade energibolaget med egen produktion.

SBI är Skandinaviens största varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Totalt har 286 varumärken utvärderats och i år hamnar Skellefteå Kraft på plats 25, i topp bland energibolagen med egen produktion.

Catarina Hägglund, kommunikationschef på Skellefteå Kraft– Vårt långsiktiga mål är att förse samhället med 100 procent hållbar energiproduktion.

Det innebär inte bara att vi tar ansvar för klimat- och miljöprestanda i vår energiproduktion och distribution, utan om ett helhetsperspektiv där ansvar för människor, miljö och samhällsekonomi integreras i alla delar av verksamheten.

För att det ska bli så måste hållbarhetsarbetet byggas inifrån, genom ökad kunskap hos alla medarbetare och genom att integrera ansvarsfrågorna i alla våra processer, säger Catarina Hägglund, chef för kommunikation och hållbarhet på Skellefteå Kraft.

Följ med Skellefteå Kraft i vardagen

För visa hur Skellefteå Kraft bidrar till både energimässig och social hållbarhet, kan man följa familjen Lindholms vardag med Skellefteå Kraft i hemmet, på jobbet, i kälkbacken och på taekwandoträningen.

Därför har Skellefteå Kraft valt att delta i undersökningen

Som ett led i att nå bolagets vision om Sveriges bästa energibolag ska hållbarhet genomsyra alla bolagets beslut och handlingar.

Hur konsumenterna upplever att Skellefteå Kraft arbetar med hållbarhetsfrågor är en viktig indikator på hur väl bolaget lyckas kommunicera sina beslut och handlingar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Därför har Skellefteå Kraft valt att vara med i studien Sustainable Brand Index.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP