Skellefteå Kraft fortsatt topp 30 bland Sveriges mest hållbara varumärken

I årets resultat av Sustainable Brand Index (SBI) hamnar Skellefteå Kraft på en 24 plats. SBI är Skandinaviens största varumärkesstudie med fokus på hållbarhet där över 750 varumärken utvärderas.

Skellefteå Kraft förbättrar sitt resultat i Sustainable Brand Index mot förra året ranking på 26:e plats. Det är enbart GodEl som placerar sig bättre inom branschen. Till skillnad från Godel så är Skellefteå Kraft ett energiproducerande elbolag, inte enbart ett elhandelsbolag.

Catarina Hägglund, kommunikationschef på Skellefteå Kraft– Vi börjar se resultatet av ett större fokus i verksamheten på att minska vår påverkan på människor och miljö.

Det handlar om allt ifrån att bygga kunskap om vad hållbarhet innebär och hur var och en kan bidra till arbetet i vardagen till att säkerställa hållbarhetshänsyn i våra processer, säger Catarina Hägglund, chef för kommunikation och hållbarhet på Skellefteå Kraft.

Följ med Skellefteå Kraft i vardagen

För att öka möjligheterna till insyn hur Skellefteå Kraft arbetar med hållbarhet, presenterades nyligen den senaste hållbarhetsredovisningen.

Här kan du följa en vanlig familjs vardag med Skellefteå Kraft i hemmet, på jobbet, i kälkbacken och på taekwandoträningen.

Därför har Skellefteå Kraft valt att delta i undersökningen

Som ett led i att nå bolagets vision om Sveriges bästa energibolag är ett av de strategiska målen att hållbarhet ska genomsyra alla våra beslut och handlingar.

Hur konsumenterna upplever att Skellefteå Kraft arbetar med hållbarhetsfrågor är ett viktigt nyckeltal för hur väl bolaget lyckas kommunicera sina beslut och handlingar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Därför har Skellefteå Kraft valt att vara med i studien Sustainable Brand Index.

Till toppen