Schysst elhandel

Med certifieringen Schysst elhandel blir det tydligt för kunden att ett företags säljaktiviteter har kontrollerats och godkänts enligt de krav Energiföretagen Sverige ställer. Skellefteå Kraft certifierades 2020.

Schysst elhandel är en certifiering framtagen i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Genom att certifiera sig avger elhandelsföretaget ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag.

Läs mer om schysst elhandel

18 krav för certifierade företag

Kontakta mig för rådgivning

Vi ringer gärna en vardag när det passar dig.

Telefon*

Ange ett klockslag så hör vi av oss.

För- och efternamn*

Din e-post*

Jag är intresserad av*

Min nuvarande elleverantör

Mitt nuvarande elavtal löper ut

*Obligatoriska fält


Läs mer om hantering av personuppgifter

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET