Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Efterfrågeflexibilitet ger dig möjlighet att påverka elpriset

Efterfrågeflexibilitet innebär att de som använder el anpassar sin elanvändning efter signaler från elnätet eller marknadspriser.
Det kan innebära att konsumenten minskar eller skjuter upp elförbrukningen under perioder med hög efterfrågan eller höga priser, och ökar konsumtionen när det finns ett överskott av produktion eller låga priser.

Som elkund påverkas du av efterfrågeflexibilitet genom hur stor möjlighet du har att reagera på förändringar i elpriser.

Har du timpris kan du spara pengar genom att hålla koll på elpriset i realtid och minska din elförbrukning under tider på dygnet när priset stiger. Har du fast eller rörligt elavtal gäller det istället att försöka se över och anpassa sin elförbrukning på mer eller mindre lång sikt.

Oavsett elavtal kan teknik som smarta mätare och energieffektiva apparater hjälpa dig att bättre kontrollera hur och när du förbrukar el.

Säsongsvariationer, som högre förbrukning på vintern och sommaren, påverkar också elkostnaderna.

Investeringar i förnybar energi, som solpaneler, ger dig också mer flexibilitet. Du kan till exempel sälja överskottet av el eller helt enkelt producera din egen el oavsett om hur priset på marknaden ser ut just då.

Utforskar framtidens energilösningar och utveckling av kraftsystemet

Vi befinner oss i en spännande tid där vi undersöker framtidens energilösningar, inte minst stödtjänster för våra kunder.

Med lång erfarenhet av stödtjänster på våra egna enheter har vi goda förutsättningar att driva utvecklingen framåt. 

Vi samarbetar också med innovativa bolag som Emulate och Th1ng i projekt som undersöker framtidens energisystem där stödtjänster har en viktig roll att spela.

Energiomställningen kräver en ny marknad som uppmuntrar och främjar samarbete mellan aktörer. Myndigheter behöver vara tydliga med vad kraftsystemet behöver så att företag kan anpassa sig och bidra på ett effektivt sätt.

Det är också viktigt att bygga ut vattenkraften och korta tillståndsprocesserna för att bygga ut elnätet. 

Stora företag bör uppmuntras att vara flexibla med sin elförbrukning.

För att möta framtidens behov är det också viktigt att undersöka möjligheter till energilagring i kraftsystemet, till exempel med vätgas och batterier, och ge stöd till pilotprojekt som utvecklar dessa lösningar.

Stödtjänster

Stödtjänster är funktioner som stöder och stabiliserar kraftsystemet.

De inkluderar frekvenshållning, rotationsenergi, spänningsreglering och andra tjänster som är nödvändiga för att upprätthålla ett stabilt och pålitligt elnät.

Skellefteå Kraft har tillsammans med företaget Emulate tagit fram ett virtuellt batteri som möjliggör smart styrning. En smart styrning som spotprisoptimerar våra kunders anslutna prylar åt dem, dygnet runt.

Samband mellan stödtjänster och efterfrågeflexibilitet

Frekvenshållning

Efterfrågeflexibilitet kan användas för att snabbt balansera elnätet vid frekvensavvikelser.

Genom att tillfälligt minska eller öka elförbrukningen kan frekvensen hållas stabil. Till exempel kan stora industriella användare snabbt minska sin förbrukning för att hjälpa till att stabilisera nätet vid en frekvensfall.

Peak Shaving

Under perioder med hög efterfrågan kan efterfrågeflexibilitet hjälpa till att reducera toppbelastningar i elnätet, vilket minskar behovet av att använda dyrbara och ibland mindre miljövänliga reservkraftkällor.

Detta kan i sin tur minska kostnaderna för stödtjänster.

Integrering av förnybar energi

Med en hög andel variabel förnybar energi (som vind och sol) i elsystemet, kan efterfrågeflexibilitet bidra till att hantera variationer i produktionen.

När förnybar produktion är hög och efterfrågan låg kan flexibel last öka sin konsumtion (t.ex. laddning av elfordon eller användning av industriella processer). Omvänt kan efterfrågan minskas när produktionen är låg.

Marknadsbaserade stödtjänster

Flexibla elkonsumenter kan delta på marknader för stödtjänster. Till exempel kan de erbjuda sina tjänster för frekvensreglering eller som en del av en störningsreserv.

Genom att ge konsumenter incitament att vara flexibla kan elnätets operatörer minska kostnaderna och öka effektiviteten i stödtjänster.

Reducerade investeringsbehov

Genom att använda efterfrågeflexibilitet kan behovet av att investera i nya kraftverk och nätinfrastruktur minska.

Flexibla konsumenter kan bidra till att balansera nätet utan att det behövs lika många nya investeringar i fysiska resurser.

Exempel på Efterfrågeflexibilitet i praktiken

  • Smart grid-teknologi
  • Användning av avancerade mätare och styrsystem för att automatisera efterfrågeflexibilitet
  • Prisbaserade signaler
  • Dynamiska prissättningar som uppmuntrar konsumenter att anpassa sin förbrukning baserat på aktuella elpriser
  • Industriella laststyrningsprogram
  • Stora industrier som går med på att minska sin förbrukning vid hög efterfrågan i utbyte mot kompensation

Skillnaden mellan

Elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist

Gör tillväxt möjlig

Smart elbilsladdning

Ladda elbilen när elen är som billigast med vår kostnadsfria tjänst.

Med smarta ­energi­vanor kan du sänka elkostnaden

 

 

Sillekrogsbatteriet

Batterier är nyckeln till framtiden

Svegro deltar i sthlmflex