Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Svegro, ekologisk odlare, deltar i sthlmflex

För att nå målet med ett energisystem som drivs av 100 % förnybar kraft behöver alla hjälpas åt. Det är också kärnan i forskningsprojektet sthlmflex där Svegro, ekologisk odlare av örter och sallat, deltagit.
 

In English. Elektrifieringen är central i samhällets omställning till 100 % förnybar kraft. En trolig utmaning som kan uppstå i närtid är att behovet av el ökar snabbare än elnätet hinner byggas ut.

Det innebär att på vissa platser i Sverige, såsom Storstockholmsområdet, finns det en risk för kapacitetsbrist i elnätet. Framför allt under höglasttimmarna, det vill säga den tid på dygnet som mest el används.

Därför startades forskningsprojektet sthlmflex, med syftet att testa hur en flexibilitetsmarknad skulle kunna fungera i regionen.

Kärnan i forskningsprojektet är att finna lösningar för morgondagens energibehov – något som utvecklas genom att arbeta tillsammans.

Svegro flyttade natten till annan tid på dagen

Ett av bolagen som valt att vara med oss i forskningsprojektet är Svegro – marknadsledare inom färska ekologiska örter och en stor leverantör av svenskodlad ekologisk sallat.

Genom att Svegro ändrade belysningen i växthuset kunde delar av belysningen stängas ned när energibehovet hos andra var stort.

För Svegros del påverkade styrningen inte produktionen, mer än att några plantor fick sin ”natt” något förskjuten. Dessutom kunde de få betalt för elen de erbjöd någon annan.

För att möta de krav som ställs på elförsörjning behöver elätet i bland annat Storstockholm stabiliseras. Därför ville Svegro delta i det här projektet tillsammans med Skellefteå Kraft, trots att de behövde göra manuella justeringar i växthusets klimat.

Svegros deltagande i projektet bidrar till att minska påverkan på elnätet i deras geografiska område under de perioder när elförbrukningen är som högst.

Svegro skruvar ner förbrukningen när andra skruvar upp

Forskningsprojektet sthmlflex har pågått i några år och Skellefteå Kraft är med som aggregator.

Vi samlar företag och fastighetsägare som kan justera sin förbrukning, utan att det påverkar företagets produktion eller komforten i fastigheterna.

För om någon kan skruva ner sin förbrukning en stund och erbjuda den till någon som har ett större energibehov just då – ja, då räcker den energi som finns tillgänglig åt fler.

Syftet med stlmflex är att underlätta för flexibilitetsleverantörer att delta på samtliga marknader genom koordinering av marknadsdesign och produktkrav samt standard för kommunikation. Flexibilitetsmarknaden är den första av sitt slag att testas i Storstockholm.

  • Projektet är i ett forsknings- och testskede och är nu inne på år två. Handelsperioden är 30 november 2021 till och med 31 mars 2022.
  • Leverantörer kan antingen delta genom fria bud eller med tillgänglighetsavtal.
  • sthlmflex pågick under vintern 2021/2022 då förbrukningen – under de så kallade höglastmånaderna – var som högst och behovet av flexibilitet som störst. 
  • Detta är första gången köp av tillgänglighet sker i Sverige.
  • sthlmflex drivs av elnätsbolagen Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall eldistribution som är köpare av flexibilitet.

”Forskningsprojektet sthlmflex är ett nytänkande koncept som lyckats minska belastningen på elnätet i en tungt belastad storstadsregion. Skellefteå Kraft strävar efter att medverka till den här typen av innovativa lösningar där vi  säkrar framtidens energitillförsel utan att påverka varken produktion eller komfort.”

Magnus Brodin, affärsutvecklare på Skellefteå Kraft

Press och media

För pressförfrågningar, vänligen kontakta: press@skekraft.se

100 projekt för 100 % förnybar kraft

Supersnabbladdare i hela landet med OKQ8
Den förnybara elbilspoolen
Vi höjer vatten-watten