Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Batterier är nyckeln till framtiden

I omställningen till ett 100 procent förnybart samhälle har batterier och dess förmåga att lagra energi en nyckelroll.
På Ångström Advanced Battery Center vid Uppsala universitet jobbar forskarna med att utveckla framtidens batterier.
”Ju bättre de blir, desto snabbare kan vi ersätta de fossila bränslena med förnybart”, säger forskaren Daniel Brandell.

Litium jon-batterier är något som vi alla är väl bekanta med – de finns i såväl våra mobiltelefoner som datorer. Dessa batterier är idag också en grundförutsättning för att allt fler bilar ska rulla.

I strävan efter att göra allt mindre påverkan på klimatet blir det också allt vanligare med energislag som vind- och solkraft i vårt energisystem.

Eftersom det varken går påverka solens strålar eller hur och när det blåser, så behöver vi kunna lagra den förnybara energi som produceras. Det är därför batterier är nyckeln till framtiden, för med dem kan vi se till att vi använder energin när vi verkligen vill och behöver.

Energislag som inte går att styra blir plötsligt reglerbara.

Batterier som ska klara framtidens hållbara samhälle

Professor Daniel Brandell och hans kollegor på Ångström Advanced Battery Center tillhör Nordens största grupp inom batteriforskning.
De forskar på att utveckla allt bättre batterier som klarar utmaningarna i framtidens hållbara samhälle.

Forskargruppen tar fram allt bättre material och komponenter, men forskar också om de processer som gör att batterierna åldras.

– Vi jobbar med att ta fram metoder för att styra batteriet så att vi undviker det kritiska momentet när batteriet mår dåligt. Går det undvika dessa tillfällen och tidpunkter, då kan livslängden förlängas avsevärt.

När det gäller bilbatterier så kan det vara med flera år som livslängden kan bli bättre, säger Daniel Brandell.

Forskningspengarna från Skellefteå Kraft ska bland annat användas av forskarna för att börja använda en helt ny typ av sensorer.

Sensorer som kan analysera batteriet medan det används.

– Det är ett väldigt hett forskningsområde, att förstå olika kemiska processer i batteriet medan det används. Det är helt nya analysmetoder som vi är med och utvecklar.

Viktigt för att ersätta fossilt med förnybart

En av Daniel Brandells stora drivkrafter är att hans jobb gör skillnad.

– Den stora samhällsnyttan av den här forskningen är att vi kan använda batterierna en längre tid, vilket betyder en väldigt stor miljönytta.

Mindre mineral behövs då grävas upp för att göra nya batterier och det går längre tid innan de energikrävande återvinningsprocesserna av batterimaterial ska genomföras.

Därmed sänks kostnaden och minskar den miljömässiga påverkan. Och ju bättre batterierna blir, och ju längre batterierna håller, desto mer kan de implementeras i vårt energisystem och vi kan ersätta de fossila bränslena med förnybart.

Kristina Edström och Daniel Brandell

Batterier är nyckeln till framtiden - Kristina Edström och Daniel Brandell går i täten för Europas batteriforskning

Kristina Edström, världsledande forskare inom området, ansvarar tillsammans med forskarkollegan Daniel Brandell för den operativa verksamheten.